hasicí přístroj práškový - 2 kg

hasicí přístroj práškový - 2 kg
Vaše cena s DPH570 Kč
Vaše cena bez DPH471 Kč
Kód60171
Výška lahve [mm]395 mm
Průměr lahve [mm]110 mm
Hmotnost [kg]4 kg
HasivoABC 2 kg
Výtlačný prostředekdusík
Teplotní funkční rozsah [°C]-20 až +60 °C
Minimální doba činnosti [s]9 s
Hasební schopnost8A, 34B, C
Záruka24 měsíců

Hasební schopnost: 8A, 34B, C
Přístroje jsou určeny k hašení požáru v počáteční fázi, v průmyslu, obchodě, údřadech, skladech, obchodních domech, školách, hotelích, nemocnicích, kde nesmí dojít k poškození vodou nebo pěnou, zvláště vhodné v olejových a plynových kotelnách, i elektrická zařízení pod napětím do 1000V.
Principem hašení požárů pomocí prášků ABC je fyzikálně-chemický účinek. Tento prášek vytváří na žhnoucích plochách glazuru, zabraňuje přístupu vzduchu a při jeho rozkladu vzniká amoniak, který působí antikatalyticky. Proto je vhodný na téměř všechny druhy začínajících požárů.
Do domácností doporučujeme použít práškový hasicí přístroj ABC je univerzální a dá se použít na pevné látky, kapaliny, plyny, elektřinu apod., nevýhodou je však jeho následné odstraňování. Nejvhodnější hasivo na hašení pevných látek je voda, avšak hasicí přístroj s touto náplní nesmíte použít na elektřinu!

Vhodný pro hašení:

  • el. zařízení pod proudem (Je nutno se vždy řídit předpisem výrobce uvedeným na nálepce hasicího přístroje, většina dnes vyráběných hasicích přístrojů plněných práškem ABC zde má uvedenu hranici použití do 1000 V a vzdálenost 3 m. Existují však přístroje, kde je uvedeno napětí vyšší, pro činnosti v blízkosti vysokého napětí však platí bezpečnostní zásady/předpisy, které vylučují z takových manipulací běžného laika.)
  • hořlavé kapaliny
  • tuky (pro požáry fritéz byla vyvinuta speciální hasiva - viz třídy požárů F - uhasit požár fritézy univerzálním práškem ABC je obtížné, vzhledem k velké zásobě energie naakumulované v oleji hrozí i po zdánlivém uhašení nové vzplanutí ohně)
  • textil, papír ve svazcích, knihy, obrazy a tekutý plyn

Nevhodný pro hašení

  • volně ložených pevných látek
  • práškových organických látek (hoblovaček, prachu, pilin), které by mohl proud prášku a výtlačného plynu rozvířit, a rozšířit tak požár nebo způsobit výbuch
  • mechanických zařízení a přístrojů citlivých na prach

Nelze použít

  • lehkých hořlavých kovů