hasicí přístroj sněhový CO2 - S 2x25 B - pojízdný

hasicí přístroj sněhový CO2 - S 2x25 B - pojízdný
Vaše cena s DPH28 314 Kč
Vaše cena bez DPH23 400 Kč
Kód64311
Hmotnost [kg]178 kg
HasivoCO2 (50 kg)
Teplotní funkční rozsah [°C]od -20°C do +60°C
Hasební schopnost233B
Rozměry [mm]1120×1415×640 mm
Záruka24 měsíců

Hasební schopnost: 233B
Přístroje jsou určeny k hašení požáru v počáteční fázi, v uzavřených prostorách, výpočetní techniky, telefonních ústředen, laboratoře, kuchyně, sklady s potravinami, muzea, galerie, sklady hořlavých plynů a chemikálií, i elektrická zařízení pod napětím do 1000 V (Za dodržení bezpečnostních podmínek je možné ho použít i na elektrické zařízení pod napětím až do  110 kV). Přístroj byl certifikován dle normy ČSN EN 1866-1: 2008. Hasicí přístroj splnil požadavky na nejvyšší možnou hasební schopnost 233 B dle Evropské normy. Přístroj má hadici o délce 5 m, která je opatřena uzavíratelnou proudnicí. 
Principem hašení požárů pomocí sněhového přístrojeje, že vyvíjí bohatou pěnu tvořenou CO2, kysličníkem uhličitým. Pěna pokrývá hořící předměty, jimž odnímá kyslík a teplo a u hořících tekutin zabraňuje jejich rozstřikování, ke kterému by došlo pod proudem vody. Pěna je elektricky nevodivá, takže při požáru nemusíte hledat hlavní vypínač elektrického rozvodu, mimoto nevadí potravinám nebo jemné mechanice. Při hašení můžete ovšem utrpět omrzliny (expandující pěna má asi 78 stupňů pod nulou.)

Do domácností doporučujeme použít práškový hasicí přístroj ABC je univerzální a dá se použít na pevné látky, kapaliny, plyny, elektřinu apod., nevýhodou je však jeho následné odstraňování. Nejvhodnější hasivo na hašení pevných látek je voda, avšak hasicí přístroj s touto náplní nesmíte použít na elektřinu!

Vhodný pro hašení:

 • k hašení elektrických zařízení pod proudem
 • hořlavé plyny (velmi rychle zřeďuje hořlavý plyn a likviduje plamen)
 • hořlavé kapaliny (rychle zředí hořlavé páry kapaliny a likviduje plamen)
 • potravin a k využití pro laboratoře, jemnou mechaniku a elektronická zařízení
 • pevné hořlavé látky (stejně jako u prášku, srazí plamen, ale nezlikviduje žhnutí)
 • hořlavé kovy (opět nebezpečí reakcí spojených s tvorbou nebezpečných plynů)

Nevhodný pro hašení

 • pro požáry tuhých hořlavin typu dřeva
 • textilií, uhlí na otevřených prostranstvích s velkou výměnou vzduchu

Nelze použít

 • k hašení lehkých hořlavých a alkalických kovů
 • hořlavých prachů a volně uložených kusovitých, vláknitých a pod.
 • materiálů pro nebezpečí výbuchu a rozšíření požáru
 • sypkých látek, alkalických kovů, atd.