hlásič - detektor kouře GS 506

hlásič - detektor kouře GS 506
Vaše cena s DPH200 Kč
Vaše cena bez DPH165 Kč
Kód63988
Záruka24 měsíců
PopisPodrobnosti

Toto zařízení s fotoelektrickým kouřovým senzorem je napájeno baterií 9V s životností minimálně jeden rok. Díky fotoelektrické technologii je zařízení citlivější při detekci pomalu doutnajících požárů, které produkují hustý tmavý kouř a málo tepla, a mohou doutnat hodiny, než propuknou v plameny. Tento přístroj neobsahuje radioaktivní prvky, které by mohly být nebezpečné pro okolí.
Kouřový hlásič by měl být instalován v každé místnosti. Pro minimální úroveň ochrany by měl být instalován jeden hlásič do prostoru mezi obývací částí a ložnicemi. Umístěte přístroj poblíž obývacích prostor a ujistěte se, že je signál slyšitelný také v ložnicích, pokud jsou užívány. Kouřové hlásiče mohou spustit zvukový alarm jedině tehdy, když detekují kouř nebo částice unikající hořením ve vzduchu.

 • Činnost kouřového hlásiče lze testovat pomocí testovacího tlačítka. Nepoužívejte žádnou jinou testovací metodu.
 • Alarm upozorní na nutnost výměny baterie
 • Led dioda signalizuje provoz.
 • Baterie je součástí dodávky
 • Jednoduchá instalace (vruty a hmoždinky jsou součástí dodávky)

Hlásič je certifikovaný v souladu s EN 14604 dle požadavků vyhlášky MV č. 23/2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb. Vhodný ke kolaudacím novostaveb.

Citlivost 0,1 dB/m do0,19 dB/m
Výkon sirény 85 dB
Životnost baterie 12 měsíců
Proudová spotřeba <10μA (pohot.), <30μA (alarm)
Provozní teplota 4°C až +40°C
Rozměr ø 107 x 35 mm
Váha 200 g

Pro úspěšnou kolaudaci

Od 1.7.2008 vstoupila v platnost nová požární vyhláška 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb. Vyhláška nařizuje instalaci požárních hlásičů do každé novostavby kolaudované od tohoto data. V současné době je trh přesycený různými požárními hlásiči od různých výrobců, né však všechny vyhovují kolaudačnímu řízení.

 • V dokumentu "Požárně bezpečností řešení", nebo chcete-li, v požární zprávě, naleznete stanovené pokyny pro vaši nemovitost tak, aby odpovídala požárním předpisům.
 • Jedná se o typ hlásiče napájený z baterie nezávislém na jakémkoliv zabezpečovacím systému pod podmínkou shody s technickou normou EN14604.
 • V případě, že v Požárně bezpečnostním řešení není uvedeno jinak, je potřeba dodržet nařízení vyhlášky 23/2008 Sb. následovně:
  • V bytech o ploše do 150m2 - instalace jednoho požárního hlásiče
  • V bytech o ploše nad 150m2 - instalace jednoho požárního hlásiče na každých 150m2 a na každé patro
  • V rodinných domech a bytech - instalace jednoho požárního hlásiče na každé patro
 • Vhodným místem pro instalaci požárního hlásiče je centrální místnost nebo chodba společná ke zbývajícím místnostem.
 • Současně s instalací požárního hlásiče je nutné instalovat rovněž hasicí přístroj s hasební schopností alespoň 34A. Počet takových hasicích přístrojů je rovněž uveden v požárně bezpečnostním řešení.

Jak je to s umístěním hlásiče kouře?

Nejvhodnějším místem pro umístění hlásiče je doprostřed stropu místnosti (dle doporučení min. ve vzdálenosti 60 cm od stěny a ve výšce max. 6 m od podlahy, neumísťujte v blízkosti stropních svítidel). Optimálním řešením je vybavit hlásičem každou obytnou místnost, nebo alespoň centrální část bytu(např. chodbu). Dále pak tam, kde lze předpokládat možnost vzniku požáru (např. garáž, dílna).

Kam detektor neumísťovat?
Pro všechny požární hlásiče, ať už jsou kouřové, teplotní nebo plynové, platí stejné pravidlo kam jej nikdy neinstalovat. Základem rychlé detekce je fakt, aby se plyn nebo kouř dostal co nejdříve k požárnímu hlásiči. Proto hlásič nikdy neinstalujte do rohů místností, za záclony a za nábytek. Zde nedochází k dostatečnému proudění vzduchu a hlásič nebude správně detekovat kouř nebo plyn. Vždy je vhodné umístit hlásič aspoň 30 až 40 cm od takového místa. Také jej není vhodné instalovat do blízkosti zdrojů tepla a proudu vzduchu, jako jsou topná tělesa a klimatizace. Zde je proudění vzduchu příliš rychlé a koncentrace kouře nebo plynu zde nemusí dosáhnout potřebné hladiny pro detekci.

Hlásiče kouře chrání lidské životy.

Pokud dojde k požáru, kouř se šíří velmi rychle a je třeba, aby Vám hlásiče kouře poskytly dostatek času k opuštění domu. Zkušeností z evidovaných požárů říkají, že fungující kouřový hlásič zvyšuje šanci na přežití na dvojnásobek. Kouřové hlásiče jsou spolehlivá jednoúčelová zařízení, která vytváří systém detekce vzniku požáru a zajišťují varování - proto mají klíčovou roli v záchraně životů a zdraví v případě požáru. Hlásič kouře, který rozpozná hořící a doutnající oheň, je potřebný do každé ložnice, a alespoň jeden hlásič by měl být instalován na každém podlaží, včetně podkroví a suterénu. Při instalaci hlásiče kouře se ujistěte, že je umístěn více než 3 metry od zařízení, které může způsobit falešný poplach. Také byste jej neměli instalovat v blízkosti oken a dveří, aby byla zajištěna jeho správná funkce.

Doporučené využití hlásičů oxidu uhelnatého a kouře.

Je vědecky ověřeno, že správné umístění kouřového nebo CO hlásiče je rozhodující jak pro optimální detekci, tak pro eliminování falešných poplachů.

 • Kouř je teplejší než vzduch, takže stoupá vzhůru ke stropu (proto umístění hlásiče kouře na strop urychluje detekci)
 • Oxid uhelnatý se mísí se vzduchem (je tedy lepší jej umístit na stěnu).

Hlásič oxidu uhelnatého Hlásič kouře
 • V každém patře Vašeho domu.
 • V každé ložnici a každé přilehlé chodbě.
 • V blízkosti stropu, nad okny a dveřmi.
 • Na stropě (30 cm od stěny), na stěně (15 cm pod stropem).
 • V blízkosti spalovacího zařízení (ve vodorovné vzdálenosti 1-3m).
 • V každém patře Vašeho domu.
 • V každé ložnici a každé přilehlé chodbě.
 • Nejméně 3 metry od sporáku, aby nedocházelo k falešným poplachům, nebo v kuchyni použít teplotní hlásič pro eliminaci nežádoucích poplachů.
 • Na stěny nebo stropy, ovšem nikdy v blízkosti oken, dveří či vzduchotechniky.
 • V blízkosti spalovacího zařízení (ve vodorovné vzdálenosti 1-3m).