komplet ochranný jednovrstvý DEVA BUSHFIRE 2024

komplet ochranný jednovrstvý DEVA BUSHFIRE 2024
Novinka
komplet ochranný jednovrstvý DEVA BUSHFIRE 2024
komplet ochranný jednovrstvý DEVA BUSHFIRE 2024
komplet ochranný jednovrstvý DEVA BUSHFIRE 2024
komplet ochranný jednovrstvý DEVA BUSHFIRE 2024
komplet ochranný jednovrstvý DEVA BUSHFIRE 2024
komplet ochranný jednovrstvý DEVA BUSHFIRE 2024
komplet ochranný jednovrstvý DEVA BUSHFIRE 2024
komplet ochranný jednovrstvý DEVA BUSHFIRE 2024
komplet ochranný jednovrstvý DEVA BUSHFIRE 2024
Na objednání
Kód66256Záruka24 měsíců
Tento komplet si můžete sestavit z:
kalhoty ochranné jednovrstvé DEVA BUSHFIRE 2024
Kód:0031962

kalhoty ochranné jednovrstvé DEVA BUSHFIRE 2024

5 264 Kč
Na objednání

Oblek BUSHFIRE 2024 je moderní jednovrstvý zásahový ochranný oděv, který poskytuje vysokou úrove...

kabát ochranný jednovrstvý DEVA BUSHFIRE 2024
Kód:0032038

kabát ochranný jednovrstvý DEVA BUSHFIRE 2024

6 613 Kč
Na objednání

Oblek BUSHFIRE 2024 je moderní jednovrstvý zásahový ochranný oděv, který poskytuje vysokou úrove...

Oblek BUSHFIRE 2024 je moderní jednovrstvý zásahový ochranný oděv, který poskytuje vysokou úroveň ochrany, komfortu a funkčnosti. Je vhodný pro použití v široké škále podmínek, včetně požárů v lesích a na volných prostranstvích, práce na stanici či technických zásahů.

Hlavní přednosti obleku:

 • Splňuje vyhlášku č. 69 v plném rozsahu
 • Vysoká úroveň ochrany před teplem, ohněm a mechanickým poškozením
 • Zvýšený komfort nošení
 • Dlouhá životnost
 • Vyšší viditelnost pro zvýšení bezpečnosti

Oděv BUSHFIRE je navržen tak, aby poskytoval vysokou úroveň ochrany, komfortu a funkčnosti. Splňuje požadavky evropské normy EN ISO 13688, EN 1149-5, EN ISO 11612 a EN ISO 15384.

Oblek BUSHFIRE 2024 plně reflektuje vyhlášku č. 69

Standardně dodáváno bez nápisu HASIČI na zádech, doobjednat lze:
nápis HASIČI na zásahové kabáty BUSHFIRE

Materiálové provedení

 • Vrchní materiál: FUTURA DIAMOND TECHNOLOGY®
  (93% meta aramid/5% para aramid/2% antistatické vlákno)
  • SOFIGUARD® Performance (Velmi odolná impregnace, která vydrží minimálně 25 pracích cyklů.)

Reflexní páska:

 • segmentovaná 50 mm

Technologie

Normy

ČSN EN ISO 15384:2020 - Ochranné oděvy pro hasiče – Laboratorní metody zkoušení a technické požadavky na provedení a likvidaci požáru v otevřeném terénu

ČSN EN ISO 15384:2020 je evropská norma, která specifikuje požadavky na ochranné oděvy pro zásahové jednotky hasičů a ostatních záchranných složek při požárech v lesích a na volném prostranství. Norma je určena pro použití v širokém spektru podmínek, včetně horkého a suchého počasí, silného větru a prašného prostředí.

ČSN EN 1149-5:2019 - Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti

Tato část specifikuje požadavky na materiál a konstrukci pro ochranný oděv rozptylující elektrostatický náboj, včetně kapucí a čepic, používaných jako součást systému s celkovým uzemněním.

ČSN EN ISO 11612:2015 - Ochranné oděvy na ochranu proti teplu a plameni

EN ISO 11612:2015 je evropská norma, která stanovuje požadavky na ochranné oděvy proti tepelným a plamenovým rizikům. Je určena pro použití v širokém spektru aplikací, včetně hasičských, elektrických a stavebních odvětví.

ČSN EN 61482-2:2020 - Ochrana před tepelným účinkem elektrického oblouku

Cílem normy IEC 61482-2 je zajistit, aby ochranné oděvy poskytovaly dostatečnou ochranu hasičům a dalším osobám, které pracují v blízkosti elektrických zařízení. Norma je založena na principu ochrany proti tepelnému šoku, který vzniká při kontaktu s elektrickým obloukem.

ČSN EN 13034+A1:2009 - Ochranné oděvy proti kapalným chemikáliím - typ 6

EN 13034+A1:2009 je evropská norma, která specifikuje požadavky na ochranné oděvy proti kapalným chemikáliím. Oděvy typu 6 jsou určeny pro ochranu proti kapalným chemikáliím, které mohou být aplikovány na oděv krátkodobým postřikem.

ČSN EN ISO 13688:2014 - Ochranné obleky - všeobecné požadavky

EN ISO 13688 je důležitá norma, která stanovuje požadavky na konstrukci, vlastnosti a označování ochranných oděvů. Norma pomáhá zajistit, aby ochranné oděvy poskytovaly uživatelům požadovanou úroveň ochrany.

ČSN EN 16689:2017 - Ochranné obleky pro hasiče - Požadavky na provedení ochranných oděvů pro technické zásahy

EN 16689 je evropská norma, která specifikuje požadavky na výkonnost ochranného oděvu pro technické záchranné operace.

Střih oděvu - BUSHFIRE 2023

Kabát

 • Segmentové reflexní pruhy
 • Reflexní paspule pro zvýšenou viditelnost
 • Inovovaný střih moderního designu
 • Řada poutek na uchycení vybavení
 • Dvě pruženky v bočních zádových dílech kabátu
 • Dvě kapsy na vysílačku v hrudní části

Kalhoty

 • Segmentové reflexní pruhy
 • Reflexní paspule pro zvýšenou viditelnost
 • Zpracování délky kalhot - tvarovaný ZD
 • Vyvýšený pas s odnímatelnými šlemi
 • Zpevnění kolen našité tvarované
 • Místo větrníku (pružná manžeta)  spínadlo na suchý zip

Ochranná funkce oděvu a úplný seznam harmonizovaných norem, které byly použity při návrhu tohoto OOP

 • V případě aplikování dodatečné reimpregnace v rámci údržby oděvu profesionální prádelnou nebo pověřenou osobou nepodléhá ochrana proti vodě a chemikáliím garanci výrobce.
 • Oděv slouží jako ochrana těla hasiče při likvidaci požárů a přidružených činnostech s výjimkou zásahů, při kterých jsou přítomny chemikálie nebo plyny (pouze zahrnuje možnost náhodného postříkání chemikáliemi nebo hořlavými kapalinami) .
 • Oděv lze dále požít jako součást celkového uzemněného sytému, aby nedocházelo k zápalným výbojům (vyjma prostředí s ovzduším obohaceným kyslíkem a ochrany proti elektrickému napětí v rozvodných sítích) .
 • Oděv také slouží k ochraně proti nepříznivému počasí např. dešti, sněžení, mlze a zemní vlhkosti.

Ochranný oblek chrání horní i spodní část těla, včetně krku, ruce k zápěstím a nohy ke kotníkům. Ve spojení s dalšími ochrannými prostředky – přilba, rukavice, kukla, boty poskytuje komplexní ochranu hasiče proti nebezpečím vymezeným v příslušných normách:

ČSN EN ISO 15384:2020 - Ochranné oděvy pro hasiče – Laboratorní metody zkoušení a technické požadavky na provedení a likvidaci požáru v otevřeném terénu

Omezené šíření plamene - úroveň provedení A1

 • Tepelná odolnost 180 °C (5 min)
  prvky nejsou v přímém kontaktu s pokožkou (uzavírací systémy - zipy, stuhové uzávěry, šle, etikety, reflexní pásky)
 • Tepelná odolnost 260°C (5min)
  prvky v přímém kontaktu s pokožkou (základní materiály, manžeta)
ČSN EN 1149-5:2019 Ochranné oděvy – Elektrostatické oděvy
(EN 1149-5:2018)
 • Osoba nosící ochranný oděv rozptylující elektrostatický náboj musí být správně uzemněna.
 • Odpor mezi osobou a zemí musí být menší než 10 8 Ω např. nošením vhodné obuvi.
 • Oděv nesmí být rozepnut nebo odkládán v blízkosti hořlavého nebo výbušného ovzduší nebo při zacházení s hořlavými nebo výbušnými látkami.
 • Dále nesmí být oděv použit v ovzduší obohaceném kyslíkem bez předchozího schválení zodpovědným bezpečnostním technikem.
 • Elektrostatická ochranná funkce ochranného oděvu může být ovlivněna opotřebováním a roztržením, praním a případným znečištěním.
 • Ochranný oděv rozptylující elektrostatický náboj musí během používání trvale pokrývat všechny materiály nemající tuto vlastnost. Všechny uzavírací prvky musí být řádně zapnuty.
ČSN EN ISO 11612:2015 - Ochranné oděvy na ochranu proti teplu a plameni

EN ISO 11612:2015 je evropská norma, která stanovuje požadavky na ochranné oděvy proti tepelným a plamenovým rizikům. Je určena pro použití v širokém spektru aplikací, včetně hasičských, elektrických a stavebních odvětví.

 • V případě náhodného potřísnění kapalnou chemikálií nebo hořlavou kapalinou při nošení v místě s nebezpečím vystavení ohni a/nebo teplu je nutno se neprodleně vzdálit, oděv svléknout a vyčistit, popřípadě vyřadit z provozu.
 • Dvoudílný ochranný oděv musí být nošen současně!
úroveň provedení
Omezené šíření plamene A1, A2
Konvekční teplo B1
Sálavé teplo C1
Kontaktní teplo F1
Úroveň 1- vystavení nízkému riziku
Úroveň 2 - vystavení střednímu riziku
ČSN EN 61482-2 - Ochrana před tepelným účinkem elektrického oblouk - Třída 1
 • Tato část IEC 61482 specifikuje zkušební metody měření hodnot odolnosti materiálu a oděvů proti tepelnému účinku oblouku vykonaných pro používání oblečení pracovníků odolného proti teplu a ohni vystavenému účinkům elektrického oblouku. Řízený a vynucený elektrický oblouk ve zkušebním obvodu se používá pro klasifikaci materiálu a oblečení ve dvou definovaných třídách ochrany proti oblouku.
  Ochranné oblečení pro práci, při které se záměrně používá elektrický oblouk, např. svařování, plazmový hořák, nejsou předmětem této normy.
 • Mezinárodní norma, která stanovuje požadavky na ochranné oděvy pro ochranu před tepelným účinkem elektrického oblouku. Norma byla poprvé vydána v roce 2018 a nahradila předchozí normu IEC 61482-2:2008.
 • Cílem normy IEC 61482-2 je zajistit, aby ochranné oděvy poskytovaly dostatečnou ochranu hasičům a dalším osobám, které pracují v blízkosti elektrických zařízení. Norma je založena na principu ochrany proti tepelnému šoku, který vzniká při kontaktu s elektrickým obloukem.
 • Jako spodní ošacení NELZE POUŽÍT spodní prádlo tavící se při tepelném účinku elektrického oblouku, tedy vyrobené z umělých vláken jako např. polyamid, polyester, akryl. Doporučujeme použití spodního prádla z materiálu NOMEX.

Norma rozděluje ochranné oděvy do čtyř tříd podle jejich odolnosti vůči tepelnému účinku elektrického oblouku:

 • Třída 1: Oděvy této třídy poskytují ochranu před tepelným účinkem elektrického oblouku o délce až 1 sekundy.
 • Třída 2: Oděvy této třídy poskytují ochranu před tepelným účinkem elektrického oblouku o délce až 3 sekundy.
 • Třída 3: Oděvy této třídy poskytují ochranu před tepelným účinkem elektrického oblouku o délce až 5 sekund.
 • Třída 4: Oděvy této třídy poskytují ochranu před tepelným účinkem elektrického oblouku o délce až 10 sekund.

Odolnost vůči účinku elektrického oblouku – zkouška v boxu:

 • Zkušební třída: 1
 • Zkušební proud: 4 kA
 • Doba trvání oblouku: 500 ms
 • Zkušební napětí: 400 V
ČSN EN 13034+A1:2009 - Ochranné oděvy proti kapalným chemikáliím - typ 6

Požadavky na provedení ochranných protichemických oděvů, které poskytují omezenou ochranu proti kapalným chemikáliím (typ 6) jako hydroxid sodný (10%) s úrovní 3, kyselina sírová (30%) s úrovní 3, o-xylen s úrovní 3 a 1-butanol s úrovní 3.

Ochraný oblek proti chemikáliím typu 6 byl zkoušen jako celý oděv a odpovídá následujícím požadavkům:

Odpodivost vůči kapalným chemikáliím:
klasik HiVis
30% H 2 SO 4 tř. 3 tř. 3
10% NaOH tř. 3 tř. 3
o-xylen tř. 2
butan-1-ol tř. 3 tř. 3
Odpodivost proti penetraci kapalných chemikálií:
klasik HiVis
30% H 2 SO 4 tř. 3 tř. 3
10% NaOH tř. 3 tř. 3
o-xylen tř. 2
butan-1-ol tř. 2 tř. 3
klasik HiVis
Odolnost proti oděru tř. 5 tř. 5
Pevnost v dalším trhání tř. 6 tř. 3
Pevnost v tahu tř. 6 tř. 5
Odolnost proti propíchnutí tř. 3 tř. 3
Pevnost švu tř. 6 tř. 6
ČSN EN ISO 13688:2014 - Ochranné obleky – Všeobecné požadavky
(EN ISO 13688:2013)
EN ISO 13688 je důležitá norma, která stanovuje požadavky na konstrukci, vlastnosti a označování ochranných oděvů. Norma pomáhá zajistit, aby ochranné oděvy poskytovaly uživatelům požadovanou úroveň ochrany.

Údržba a ošetřování

Impregnace vnější tkaniny

 • Vnější materiál je vybaven dodatečnou impregnací SOFIGUARD ® Performance , která zajišťuje ochranu proti vodě, chemikáliím. Při dodržování všech návodů údržby garantuje výrobce tkaniny min. 30 cyklů údržby před případnou reimpregnací.
 • Účinnost impregnace se v reálných podmínkách může lišit od naměřených laboratorních výsledků a ovlivňuje ji několik faktorů.
 • Udržujte oblek čistý!
 • Pro obnovu úpravy doporučujeme dodatečné sušení v bubnové sušičce při teplotě 70°C po dobu 15 minut! Dodatečné sušení provádějte na zapnutém oděvu z vnější strany po každém cyklu údržby (praní +sušení) .

Dodatečná reimpregnace po 30 cyklech údržby

 • V případě aplikování dodatečné reimpregnace v rámci údržby oděvu profesionální prádelnou nebo pověřenou osobou nepodléhá ochrana proti vodě a chemikáliím garanci výrobce.

Obecná údržba zásahových oděvů

 • Zásahové obleky udržujte zásadně v profesionálních prádelnách nebo zařízeních dodaných profesionálním výrobcem prací a sušící techniky na vlastních útvarech.
 • Důrazně nedoporučujeme praní, sušení a další údržbu v domácích podmínkách v běžných domácích pračkách.
 • Dbejte zásadně na dodržování doporučených symbolů údržby na etiketách a v instrukcích výrobce.
 • V případě použití dodaného zařízení od profesionálního výrobce techniky používejte vždy nastavené programy údržby, podle druhu znečištění obleků. Doporučujeme nastavení různých typů údržby podle úrovně znečištění, např. silně znečištěný, středně znečištěný nebo jemné praní a sušení.
 • V případě údržby v profesionálních prádelnách požadujte nastavení programů na údržbu hasičských oděvů od výrobce profesionální prací techniky.
 • Výrobce neručí za žádná poškození vzniklá špatnou údržbou na vlastním zařízení nebo u profesionální prádelny.
Při znečištění zásahového obleku ropnými produkty, barvami a organickými materiály (bílkoviny, krev, atd.) , dále jen kontaminanty, musí být provedena dekontaminace. Podle míry znečištění a typu kontaminantů se provede údržba podle vnitřních předpisů uživatele obleků, striktně podle instrukcí dodavatele prací techniky

Údržba obleku

 • Max. prací teplota je 60°C se sníženým mechanickým působením.
 • Doporučujeme praní na 40°C se sníženým mechanickým působením, tato teplota je dostatečná i pro silné znečištění.
 • Všechny uzávěry (zdrhovadla, druky, stuhové uzávěry, knoflíky, karabiny) musí být vždy řádně zapnuté, aby nedocházelo k odírání.
 • Hodnota PH prací lázně nesmí být vyšší než 9
 • Nepoužívejte detergenty s bělícími účinky.
 • Náplň pracího bubnu by měla být zaplněna ze 2/3, s vyšším obsahem vody, na nižší počet otáček bubnu.
 • Při praní nepoužívejte žádná změkčovadla!
 • Optimální je volné sušení.
 • V případě použití bubnové sušičky je dovoleno sušení při nižší teplotě. Navrhujeme sušení ve dvou cyklech (po rubu a líci) po dobu cca 2× 45 minut.
 • Dodržujte doporučenou náplň cca 70% náplně bubnu (např. do 13 kg bubnu vložte 10 kg obleku v suchém stavu) .
 • V případě vlhkého oděvu doporučujeme dosušení volným pověšením obleku.
 • Pro obnovu úpravy doporučujeme dodatečné sušení v bubnové sušičce při teplotě 70°C po dobu 15 minut! Dodatečné sušení provádějte na zapnutém oděvu z vnější strany po každém cyklu údržby (praní+sušení) .

Žehlení při maximální teplotě žehlicí plochy 110 °C, opatrně při žehlení s parou.

Výrobek se nesmí bělit.

Výrobek se může chemicky čistit tetrachlorethenem, monofluortrichlormethanem a všemi rozpouštědly uvedenými pod symbolem F se sníženým mechanickým působením.

Profesionální čištění za mokra. Jedná se o nejšetrnější způsob údržby při nízké teplotě praní při teplotě 20-40 °C.

Čištění suchým sněhem LCO 2 je proces čištění, který používá suchý led, tedy pevný oxid uhličitý, k odstranění nečistot z povrchů. Suchý led je při tlaku 1 atmosféry a teplotě -78,5°C pevná látka, která se při kontaktu s okolním vzduchem sublimuje, tedy mění přímo z pevného stavu na plynný. Při sublimaci suchého ledu se uvolňuje velké množství energie, které způsobuje odtržení nečistot z povrchu.

Čištění suchým sněhem LCO2 má řadu výhod oproti jiným metodám čištění. Je šetrné k životnímu prostředí, protože nevytváří žádné odpadní látky. Je také bezpečné pro použití v blízkosti lidí a zařízení, protože suchý led není toxický ani hořlavý.

Na závěr bychom chtěli upozornit na skutečnost, že materiál Art. 1826/2825-FUTURA je stejně jako podobné chemické materiály s podílem para aramidu náchylný na působení přímého slunečního záření. Vhodným používáním a způsobem údržby lze výrazně eliminovat mechanické a vizuální opotřebení vnějšího materiálu u obleku. Jsme přesvědčeni, že nejchoulostivějším místem při údržbě je doba a především teplota sušení. Dá se říct, že přesušováním obleku dochází k výraznému mechanickému opotřebení a může dojít také k nadměrné srážlivosti.
Doporučujeme vést evidenční list údržby obleku, který je nedílnou součástí informací pro uživatele ke stažení

Dekontaminace

Dekontaminace je proces odstraňování nečistot z hasičského oděvu. Nečistoty mohou ohrozit zdraví hasiče, proto je dekontaminace nedílnou součástí celkové údržby hasičského oděvu a měla by být prováděna po každém použití.
 • Zásahové obleky s reflexními pruhy s vysokou viditelností jsou náchylné k trvalým skvrnám při kontaminaci dehtem, olejem, krví apod. Dekontaminace praním by měla mít vysokou účinnost. Při standardním průmyslovém praní se používají postupy s vysokými teplotami nad 65°C a velkými dávkami nejúčinnějších pracích detergentů, které jsou postavené vždy na vysoké alkalitě prací lázně. Reflexní pruhy a fluorescenční materiál jsou však velmi citlivé na vysokou teplotu, alkalitu-pH prací lázně, mechaniku pracího bubnu. Proto prací dekontaminační postupy pro zásahové obleky musí být nastaveny tak, aby teplota praní byla pod 60°C, prací detergenty měly pH pod 9 a obleky nebyly zatížené vysokou mechanikou pracího stroje. Kromě odstranění kontaminantů uvedeným praní, musí být velký důraz kladen na zachování fluorescence a retro-reflexe zásahových obleků.
 • V současné době se jeví metoda dekontaminace pomocí kapalného CO 2 jako velice efektivní a přitom šetrná k oblekům

Dezinfekce

Nedílnou součástí celkové údržby hasičských obleků je jejich dezinfekce. Jedná se o proces, při kterém jsou ničeny choroboplodné zárodky a jejich produkty - toxiny.
 • Zásahové obleky infikované biologickým materiálem zásadně ošetřete profesionálním praním aktivovaným koncentráty na bázi peroxidu vodíku a kyseliny peroctové.
 • Nikdy nepoužívejte přípravky na bázi chloru!
 • Doporučené přípravky k dezinfekci jsou vhodné pro bílé i barevné textilie s výjimkou vlny a hedvábí. Jejich použití je v souladu s evropskými mikrobicidními normami EN 1650 a EN 14476.
 • Desinfekční prostředky jsou účinné při teplotě 40°C a prodlouženém pracím cyklu min. 20 minut.
 • Přesné dávkování stanoví Váš odborný dodavatel chemie v závislosti na typu zásahových oděvů.

Životnost oděvu

Délka použití ochranného oděvu není pevně stanovena.
Opotřebení, znehodnocení, popř. ztráta ochranných vlastností může nastat vlivem několika faktorů:

 • Opotřebení při pracovní činnosti
 • Nedodržování postupu údržby dle instrukcí výrobce
 • Nepravidelná údržba včetně servisních oprav
 • Nevhodné podmínky skladování
Postupy pro dosažení maximální záruky životnosti:
 • Oblek vždy vyčistit v souladu s návodem na údržbu výrobce
 • Oděv musí být po každém použití vizuálně zkontrolován - opotřebení, poškození, známky stárnutí (zbarvení, díry, roztržení, odtržené části, roztřepení, kontaminace, poškozený nebo opotřebovaný reflexní materiál)
 • Zajistit odborné posouzení obleku oprávněnou osobou (výrobce, proškolený distributor, nebo proškolená osoba příslušného hasičského útvaru)
 • V případě nutnosti opravy oděvu doporučujeme z bezpečnostního hlediska vždy kontaktovat VÝROBCE nebo autorizovanou opravnu
 • V případě zjištění nadměrného poškození a porušení ochranných vlastností obleku, jejichž oprava není rentabilní, doporučujeme oblek vyřadit z evidence

Souhrn značek použitých materiálů a výrobních technologií firmy DEVA

Je DuPont™ program pro evropské partnery firmy, kteří splňují nejvyšší kvalitu výrobků při použití materiálu Nomex ® . Výrobky, které splňují definované technické parametry, vysoký standard pro zákazníky jsou oprávněni používat uvedené logo a visačku. Tento systém zahrnuje výrobce vlákna, přadláky, tkalce a výrobce obleků.
Je vlákno firmy DuPont™, které v různých variantách použití a míchání zajišťuje vysokou tepelnou odolnost, mechanické parametry a také antistatické vlastnosti. Výhodou je dlouhá životnost, široký sortiment použitých aplikací od pleteniny pro spodní prádlo až po vrchní materiály pro hasičské obleky. Vyznačuje se také poměrně širokým barevným rozsahem, především díky kusovému barvení.
Je speciální zařízení firmy DuPont™, které představuje figurínu v životní velikosti, která je vybavena 122 teplotními senzory. Ty vyhodnocují při přesně stanovených parametrech v souladu s EN ISO 13506 předpokládanou plochu popálenin prvního, druhého a třetího stupně. Použitý tepelný tok je 80 kW/m 2 po dobu minimálně 8 sekund pro hasičské obleky a 4 sekundy pro jednovrstvé oděvy.

Je produktová řada výrobků firmy 3M určená především pro vysokou viditelnost v denních i nočních podmínkách. Výrobky jsou vysoce fluorescentní a retroreflexní, případné se sníženou hořlavosti.

PBI Performance je jedním z nejodolnějších vláken vůči teplu a ohni, jaké jsou k dispozici. Je schopno odolávat teplotám až do 1500 °C po dobu několika minut. Je také odolné vůči běžným chemikáliím, jako jsou kyseliny, zásady a oleje. PBI Performance je také prodyšné vlákno, které umožňuje uživateli volně dýchat a udržuje ho v suchu a pohodlí, i když se hodně potí.

Je prodyšná membrána na bázi PTFE vyrobená firmou W.L. GORE, která zajišťuje především odolnost proti vodě a větru. Je mechanicky i chemicky odolná, se sníženou hořlavostí, splňující vysoký komfort při všech extrémních situacích. Její použití je především v hasičských oblecích a oděvech pro pracovníky v průmyslu.
Voděodolnost a prodyšnost jsou důležité vlastnosti pro ochranné oděvy, protože pomáhají udržet uživatele v suchu a pohodlí. Ochrana před patogeny přenášenými krví a virům a běžnými chemikáliemi je důležitá pro pracovníky v mnoha různých profesích, včetně zdravotnictví, první pomoci, veřejné bezpečnosti a průmyslu. Odolnost proti teplu a plamenům je další důležitou vlastností pro ochranné oděvy, které se používají v nebezpečných pracovních prostředích.

SOFIGUARD ®

Je speciální úprava aplikovaná na vnější tkanině od firmy SOFILETA. Zajišťuje ochranu proti kapalným chemikáliím a vodě při minimálně 5 cyklech praní, bez nutnosti další impregnace. Po tomto intervalu doporučujeme obnovení úpravy formou reimpregnace.

SOFIGUARD ® Performance

Velmi odolná impregnace, která vydrží minimálně 25 pracích cyklů, aniž by bylo nutné ji obnovovat. To znamená, že oděvy s touto impregnací mohou být používány po delší dobu bez ztráty ochranných vlastností.

SOFIDRY ®

Je speciální trvanlivá technologie přenosu a odvodu vlhkosti od podšívky od firmy SOFILETA. Rychlý odvod vlhkosti z obleku zvyšuje komfort a také ochranné vlastnosti oděvu.

Smart Seam Saver ®

Patentovaná ochrana švu reflexní pásky od firmy DEVA. Šicí nit leží v drážce reflexní pásky a tímto je chráněna vůči oděru a opotřebení. Měření bylo provedeno dle ČSN EN ISO 12947-2 metodou Martindale. Výsledkem je 5× větší odolnost vůči oděru oproti standardnímu zpracování, tím se podstatně zvyšuje životnost šicích nití a snižují náklady na opravy.

VFL

Je speciální technologie použitá pro piize ve tkaninách od firmy SOFILETA Zajišťuje především vysoké mechanické odolnosti a vynikající vzhled po mnohonásobné údržbě obleku.

Revoluční systém, který poskytuje novou úroveň prodyšnosti, která překračuje vše, co je dnes k dispozici, lépe udržuje tepelnou ochranu, když se výbava namočí.

Prodyšnost je důležitá, protože pomáhá udržet uživatele v suchu a pohodlí, což je nezbytné pro výkon a bezpečnost. Tepelná ochrana je důležitá pro prevenci hypotermie a dalších zranění způsobených chladem.

IBENA PowerShell je velmi odolná úprava, která vydrží až 40 pracích cyklů, aniž by bylo nutné ji obnovovat. To znamená, že oděvy s touto úpravou mohou být používány po delší dobu bez ztráty ochranných vlastností.

V porovnání se SOFIGUARD ® Performance má IBENA PowerShell vyšší odolnost vůči ohni a teplu, ale nižší odolnost vůči chemikáliím. IBENA PowerShell je také dražší než SOFIGUARD ® Performance.

Střih - BUSHFIRE

Výška postavy

170 176 182 188 194
Rozsah výšky postavy (cm) 168-173 174-179 180-185 186-191 192-197

Obvod hrudníku (OH)

88 96 104 112 120 128

Rozmezí obvodu hrudníku (cm)

84-91 92-99 100-107 108-115 116-123 124-131

Obvod pasu (OP)

70 74 78 82 88 94 100 106 112 118 124 130
Rozmezí obvodu pasu (cm) 68-71 72-75 76-79 80-83 84-89 90-95 96-101 102-107 108-113 114-119 120-125 126-131
PopisTechnické informacePodrobnostiVelikostní tabulka