Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

1. Základní ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy. Právní vztahy výslovně neupravené v těchto obchodních podmínkách se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění, případně předpisy souvisejícími.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách prodávajícího ( www.probo-nb.cz) a je tak splněna zákonná povinnost prodávajícího umožnit jejich archivaci a reprodukci kupujícím.

Prodávající na straně jedné:

PROBO-NB s.r.o.
Rumburských hrdinů 819
473 01 Nový Bor
IČ: 05328942
DIČ: CZ05328942
zapsaný v rejstříku Městského živnostenského úřadu v Novém Boru, č.j. 70267/99

a

Kupující na straně druhé:

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel

Spotřebitelem dle §419 zák. č.89/2012 Sb. občanského zákoníku je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem dle § 420 zák. č.89/2012 Sb. občanského zákoníku je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet  a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.
Dále se pro účely ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Kupující odesláním či předáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami , jejichž nedílnou součástí je Reklamační řád, že jim porozuměl a že s nimi souhlasí bez výhrad.
Vztahy  a případné spory s kupujícím, kterým je cizí státní příslušník, případně firma, podnikatel,  která má sídlo podnikání a povolení k obchodní činnosti v jiném státě než ČR, které vzniknou na základě smlouvy budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne překlad platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Kupní smlouva vzniká předáním, či odesláním objednávky kupujícím a jejím doručením prodávajícímu.

Směřuje-li jednání stran k uzavření smlouvy a používá-li prodávající alespoň jeden komunikační prostředek, který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran (dále jen „prostředek komunikace na dálku“), prodávající prohlašuje že náklady na použití komunikačních prostředků na dálku se neliší od běžné sazby.

Kupní smlouva je archivována dle příslušných právních předpisů a není  přístupná třetím stranám.
Kupující má možnost do této smlouvy nahlédnout v sídle společnosti. Před vlastním odesláním objednávky má kupující možnost ji zkontrolovat a případně opravit.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu a dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu. Za písemné vyjádření nesouhlasu se považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím správy svého registračního účtu na webových stránkách www.probo-nb.cz , kde lze provést i opravu svých osobních údajů.

 

2. Objednávání - uzavírání kupních smluv

 

Objednávat je možné následujícími variantami:

 1. Prostřednictvím internetového obchodu na webových stránkách www.probo-nb.cz
 2. Elektronickou poštou na emailové adrese: info@probo-nb.cz
 3. Telefonicky na tel. +420 602 108 809
 4. Osobně na níže uvedených provozovnách:

NOVÝ BOR , ul. Rumburských hrdinů 819, tel. +420 602 108 809

Otevírací doba:

PO 7.00-11.30 12.30-17.00
ÚT 7.00-11.30 12.30-15.30
ST 7.00-11.30 12.30-17.00
ČT 7.00-11.30 12.30-15.30
PÁ 7.00-11.30 12.30-14.00

LIBEREC , ul. U Náspu 476/5, tel. +420 724 328 771

Otevírací doba:

PO 7.00-11.30  12.30-17.00
ÚT 7.00-11.30  12.30-15.00
ST 7.00-11.30  12.30-17.00
ČT 7.00-11.30  12.30-15.00
PÁ 7.00-11.30  12.30-13.30

Kupující má možnost se  před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH. Prodávající potvrdí  kupujícímu přijetí objednávky v textové podobě,  které zahrnuje celkové náklady na dopravu, platební podmínky, případně další upřesňující ujednání  na kontakt uvedený na objednávce prodávajícím.
Prodávající si vyhrazuje právo požadovat při objednávce atypického zboží (např. zboží na míru, potisk dle požadavku atd.) po kupujícím zálohu ve výši 100% kupní ceny zboží. Na toto zboží, které bylo upraveno dle přání spotřebitele není možné uplatnit zákonné odstoupení od smlouvy.  V případě povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu o tomto bude kupující informován předem,  písemně v potvrzení přijetí objednávky.
Všechny ceny jsou smluvní. Aktuální ceny jsou uvedeny u jednotlivých produktů na webových stránkách. U cen uvedených na jiných médiích, či tiskovinách si prodávající vyhrazuje právo změny. Akční ceny platí pouze do vyprodání zásob, nebo po dobu časově určenou.
Prodej alkoholických nápojů je zakázán mladistvým do 18-ti let. Kupující odesláním objednávky závazně potvrzuje, že je starší 18-ti let.
Zasláním potvrzení o přijetí objednávky je kupní smlouva uzavřena. Kupní smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran, nebo na základě zákonných důvodů.
Práva odstoupení od smlouvy lze využít za podmínek uvedených v odstavci 6.

3. Platební podmínky

 

Platební podmínky, které akceptuje prodávající:

 • Platba v hotovosti při nákupu
 • Platba na dobírku při doručení zboží
 • Platba předem bankovním převodem na základě zálohové faktury
 • Platba bankovním převodem – lze pouze pro organizace,  na základě písemné objednávky,  se kterými má prodávající potvrzenou kupní smlouvu

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího, avšak při převzetí zboží kupujícím na něho přechází nebezpečí škody na věci.

 

4. Dodací podmínky

 

Kupující si může zvolit způsob dopravy dle níže uvedených variant. O nákladech na dopravu zboží je kupující informován zasláním potvrzení přijetí objednávky odběratelem.

 • Osobní odběr v průběhu provozní doby na provozovně v Novém Boru nebo Liberci zdarma
 • Přepravní službou PPL, ceny se řídí aktuálním ceníkem, dodávka běžně do 48 hodin
 • Českou poštou, ceny se řídí aktuálním ceníkem, dodávka běžně do 48 hodin
 • TOPTRANS, ceny se řídí aktuálním ceníkem, dodávka běžně do 72 hodin
  • Vzhledem k velkým rozdílům v rozměrech, hmotnostech a typech námi nabízených produktů kalkulujeme a sjednáváme dopravu individuálně pro každou objednávku nad 30 kg (telefonicky, nebo e-mailem).

Kupující je povinen se přesvědčit,  ihned při převzetí zásilky, ještě před podpisem řidiči přepravní služby,  že zásilka není poškozena a zboží uvnitř znehodnoceno přepravou. V případě poškození je kupující oprávněn odmítnout převzetí zásilky od přepravní služby. Pokud přesto takto poškozenou zásilku převezme, je povinen sepsat s řidičem protokol o škodě a neprodleně oznámit závadu na email info@probo-nb.cz. Dodatečná reklamace poškození zásilky není možná.

 

5. Dodávka do jiné země EU

 
Registrace v e-shopu, objednávání,  uzavření  a potvrzení objednávky je shodný jako pro zákazníky v České republice.  Ceny jsou uvedeny v EUR. Prodávající si vyhrazuje právo nezasílat do zemí EU, včetně Slovenska na dobírku. Ceny se řídí aktuálními cenami a kupujícímu bude tato cena sdělena v potvrzení přijetí objednávky, kde  budou odběrateli zaslány i  podklady k úhradě pro platbu v EUR.  Platbu je nutné zaplatit před dodávkou na bankovní účet uvedený v potvrzení přijetí objednávky. Po připsání částky na účet prodávajícího bude zásilka odeslána přepravní společností PPL na adresu uvedenou v objednávce bez dalších poplatků. Přepravce garantuje doručení zásilky do 48 hodin.  

6. Odstoupení  od smlouvy

 
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů
 • Kupující má právo odstoupit od smlouvy  ve lhůtě 14 dnů, ode dne kdy kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží.
 • Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Formulář pro odstoupení od smlouvy v souladu s § 1820 odst.1 písm. f) občanského zákoníku je nedílnou součástí těchto podmínek a je k dispozici ke stažení na stránkách prodávajícího. Kupující ho může využít, není to však jeho povinností. Po jeho doručení bude prodávajícím převzetí potvrzeno bez zbytečného odkladu v textové podobě zaslané kupujícímu prostřednictvím zprávy elektronické pošty. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Převzetí vráceného zboží

 • Kupující je povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo к odstoupení od této smlouvy, zaslat zpět nebo předat na adrese prodávajícího: Nový Bor, Rumburských hrdinů 819, 473 01, PROBO s.r.o..  Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

Náklady spojené s vrácením zboží

 • Kupující v případě odstoupení od smlouvy nese náklady spojené s navrácením zboží a to i v případě,  že zboží nelze vrátit pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

 • Kupující odpovídá prodávajícímu  pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo  v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Důsledky odstoupení od smlouvy

 • Pokud kupující odstoupí od  smlouvy, vrátí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu došlo  oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který  použil(a)  kupující pro provedení počáteční transakce, pokud výslovně neurčil(a) jinak. Kupujícímu tím nevzniknou další náklady.
 • Platbu vrátí prodávající  až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li kupující, že zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve. 
 • Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky nebo jiné bonusy, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 1829 občanského zákoníku, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto dárky nebo jiné bonusy nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

 1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 3. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 4. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 5. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 6. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 7. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 8. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 9. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 10. o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 11. uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 12. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 

7. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými a účinnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz. Reklamační řád).

8. Závěr

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1. 7. 2015 a ruší předchozí znění Obchodních podmínek. Prodávající si vyhrazuje právo změnit Obchodní podmínky bez předchozího upozornění.