komplet zásahový třívrstvý DEVA TIGER Plus ELITE EU

komplet zásahový třívrstvý DEVA TIGER Plus ELITE EU
komplet zásahový třívrstvý DEVA TIGER Plus ELITE EU
komplet zásahový třívrstvý DEVA TIGER Plus ELITE EU
komplet zásahový třívrstvý DEVA TIGER Plus ELITE EU
komplet zásahový třívrstvý DEVA TIGER Plus ELITE EU
komplet zásahový třívrstvý DEVA TIGER Plus ELITE EU
Na objednání
Kód62286PNPS-TIGER-013VýrobceDEVA F-M. s.r.o.Záruka24 měsíců
Tento komplet si můžete sestavit z:
kabát zásahový třívrstvý DEVA TIGER Plus ELITE
Kód:0021393

kabát zásahový třívrstvý DEVA TIGER Plus ELITE

16 359 Kč
Na objednání

Oblek TIGER PLUS je nejprodávanější verzí v třívrstvém zásahovém programu firmy DEVA. Oblek je c...

kalhoty zásahové třívrstvé DEVA TIGER Plus ELITE
Kód:0021957

kalhoty zásahové třívrstvé DEVA TIGER Plus ELITE

11 338 Kč
Na objednání

Oblek TIGER PLUS je nejprodávanější verzí v třívrstvém zásahovém programu firmy DEVA. Oblek je c...

Oblek TIGER PLUS je nejprodávanější verzí v třívrstvém zásahovém programu firmy DEVA. Oblek je certifikován dle nejnovější evropské normy EN 469:2021, která stanovuje požadavky na zásahové oděvy pro hasiče. Oblek převyšuje všechny požadavky normy, a to jak v oblasti odolnosti proti teplu a plameni, tak i v oblasti ochrany před mechanickými vlivy.

Hlavní přednosti obleku:

 • Vysoká odolnost proti teplu a plameni
 • Ochrana před mechanickými vlivy
 • Ochrana před vodou a chemikáliemi
 • Ochrana před krvetvornými patogeny, viry a bakteriemi či HIV
 • Vysoký komfort

Oblek je ideální volbou pro všechny hasiče, kteří potřebují spolehlivý a bezpečný zásahový oblek. Oblek splňuje nejnovější bezpečnostní normy a nabízí vysokou odolnost a komfort.

Standardně dodáváno bez nápisu HASIČI na zádech, doobjednat lze:
nápis HASIČI na zásahové kabáty
nápis s vlastním motivem na zásahové kabáty

Materiálové provedení

Vysoce kvalitní materiály které splňují všechny požadavky nejnovějších bezpečnostních norem.

 • Vrchní materiál: ARAMID DIAMOND TECHNOLOGY®, 210 g/m2
  (93% meta aramid / 5% para aramid, 2% antistatické vlákno úprava SOFIGUARD® Performance)

  • SOFIGUARD® Performance (Velmi odolná impregnace, která vydrží minimálně 25 pracích cyklů, aniž by bylo nutné ji obnovovat. To znamená, že oděvy s touto impregnací mohou být používány po delší dobu bez ztráty ochranných vlastností.)
 • Membrána: FIREBLOCKER N 2L, 140 g/m2
  • Gore-Tex membrána s technologií Crosstech
  • Ochrana před krvetvornými patogeny, viry a bakteriemi či HIV
 • Tepelná bariéra: Nomex® Comfort / Aramid Grid, 200 g/m2 – SOFIDRY®
  • Technologie rychlého přenosu a odvodu vlhkosti
  • Zvýšený komfort a ochranné vlastnosti

Reflexní pásky ve variantách:

 • 3M™ Scotchlite™ (žlutá-stříbrná-žlutá) , max 75 mm, segmentovaná
 • Coats Signal (žlutá-stříbrná-žlutá) , max 75 mm, perforovaná

Technologie

Normy

ČSN EN 469 - Požadavky a zkušební metody pro ochranné oděvy pro hasiče

V evropské normě jsou stanoveny minimální hodnoty technických požadavků na ochranný oděv navržený pro používání při zásazích proti požárům. Požadavky normy pokrývají provedení, ochranu proti teplu a plamenu, mechanické a chemické parametry, pohodlí a viditelnost obleku. Pokrývá obecné provedení oděvu, technické hodnoty používaných materiálů, zkušební metody pro stanovení technických hodnot, značení a informace poskytované výrobcem. Jsou v ní uvedeny technické požadavky pro dvě třídy provedení.

ČSN EN 1149-5 - Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti

Tato část specifikuje požadavky na materiál a konstrukci pro ochranný oděv rozptylující elektrostatický náboj, včetně kapucí a čepic, používaných jako součást systému s celkovým uzemněním.

ČSN EN 343 - Ochrana proti dešti

Tato norma specifikuje požadavky a zkušební metody na provedení materiálů a hotových oděvních součástí na ochranu proti účinkům srážek (např. dešti, sněžení) , mlze a zemní vlhkosti. Oděvní součásti na ochranu proti jiným účinkům, než jsou srážky (např. stříkající voda, vlny) , nejsou předmětem této normy.

ČSN EN 61482-2 - Ochrana před tepelným účinkem elektrického oblouku

Cílem normy IEC 61482-2 je zajistit, aby ochranné oděvy poskytovaly dostatečnou ochranu hasičům a dalším osobám, které pracují v blízkosti elektrických zařízení. Norma je založena na principu ochrany proti tepelnému šoku, který vzniká při kontaktu s elektrickým obloukem.

Střih oděvu - Elite 2019 (CZ)

Obleky v tomto střihu na CZ trhu: PATRIOT, TIGER PLUS

 • 25 cyklů praní do reimpregnace
 • Vyjímatelná výztuž do kolen
 • Elastická manžeta v nohavicích
 • V kapsách polokroužky pro zavěšení rukavic
 • Olemování rukávů i nohavic

Kabát

 • Širší boky
 • Širší ramena
 • Spodní délka tvarovaná jen přes zadní díl
 • Zpevnění ramen našité, tvarované (6 rohů)
 • Poutka na mikrofon vysílačky a baterku
 • Nemá členěný zadní díl

Kalhoty

 • Volnější střih
 • Rovné zpracování délky kalhot
 • Zpevnění kolen našité tvarované
 • Boční kapsy u kalhot
VýrobceDEVA F-M. s.r.o.

Ochranná funkce oděvu a úplný seznam harmonizovaných norem, které byly použity při návrhu tohoto OOP

 • V případě aplikování dodatečné reimpregnace v rámci údržby oděvu profesionální prádelnou nebo pověřenou osobou nepodléhá ochrana proti vodě a chemikáliím garanci výrobce.
 • Oděv slouží jako ochrana těla hasiče při likvidaci požárů a přidružených činnostech s výjimkou zásahů, při kterých jsou přítomny chemikálie nebo plyny (pouze zahrnuje možnost náhodného postříkání chemikáliemi nebo hořlavými kapalinami) .
 • Oděv lze dále požít jako součást celkového uzemněného sytému, aby nedocházelo k zápalným výbojům (vyjma prostředí s ovzduším obohaceným kyslíkem a ochrany proti elektrickému napětí v rozvodných sítích) .
 • Oděv také slouží k ochraně proti nepříznivému počasí např. dešti, sněžení, mlze a zemní vlhkosti.

Ochranný oblek chrání horní i spodní část těla, včetně krku, ruce k zápěstím a nohy ke kotníkům. Ve spojení s dalšími ochrannými prostředky – přilba, rukavice, kukla, boty poskytuje komplexní ochranu hasiče proti nebezpečím vymezeným v příslušných normách:

ČSN EN ISO 13688:2014 Ochranné obleky – Všeobecné požadavky
(EN ISO 13688:2013)
ČSN EN 1149-5:2019 Ochranné oděvy – Elektrostatické oděvy
(EN 1149-5:2018)
 • Osoba nosící ochranný oděv rozptylující elektrostatický náboj musí být správně uzemněna.
 • Odpor mezi osobou a zemí musí být menší než 10 8 Ω např. nošením vhodné obuvi.
 • Oděv nesmí být rozepnut nebo odkládán v blízkosti hořlavého nebo výbušného ovzduší nebo při zacházení s hořlavými nebo výbušnými látkami.
 • Dále nesmí být oděv použit v ovzduší obohaceném kyslíkem bez předchozího schválení zodpovědným bezpečnostním technikem.
 • Elektrostatická ochranná funkce ochranného oděvu může být ovlivněna opotřebováním a roztržením, praním a případným znečištěním.
 • Ochranný oděv rozptylující elektrostatický náboj musí během používání trvale pokrývat všechny materiály nemající tuto vlastnost. Všechny uzavírací prvky musí být řádně zapnuty.
ČSN EN 343:2020 Ochranné oděvy – Ochrana proti dešti
(EN 343: 2019)

Úroveň ochrany – dosažená účinnost ochranného prostředku

 • Odolnost proti průniku vody - úroveň 4
 • Odolnost proti průniku vodních par - úroveň 4
ČSN EN 469: 2021 Ochranné obleky pro hasiče – Technické požadavky na ochranné oděvy pro hasiče
(EN 469:2020)

Úroveň ochrany – dosažená účinnost ochranného prostředku

 • Prostup tepla plamenem - úroveň 2
 • Přestup tepla – sálavé teplo - úroveň 2
 • Odolnost proti průniku vody - úroveň 2
 • Odolnost proti průniku vodních par - úroveň 2
úroveň 1 – nižší úroveň technického použití (technické zásahy – dopravní nehody a pod.)
úroveň 2 – vyšší úroveň technického použití (hašení v uzavřených prostorech)
 • Ve shodě s požadavky EN 469 jsou horní a spodní části těla včetně krku, ruce k zápěstím a nohy ke kotníkům chráněny a kryty oděvem, ale další části těla nejsou chráněny a pro úplnou ochranu jsou nezbytné další prostředky.
 • V případě náhodného potřísnění kapalnou chemikálií nebo hořlavou kapalinou při nošení v místě s nebezpečím vystavení ohni a/nebo teplu, dále při nadměrném tepelném zatížení, kdy dochází k citelnému teplu na kůži je nutno se neprodleně vzdálit, oděv svléknout a vyčistit, popřípadě vyřadit z provozu.
 • Vlhkost nebo smáčení uvnitř nebo vně oděvu může ovlivnit účinnost výrobku, který se může lišit od stejného obleku, pokud je v suchém stavu.
 • Pro Vaši bezpečnost musí být oděv pravidelně kontrolován z důvodu zjevného poškození.
 • Více informací o výběru, používání, ošetřování a údržbě je uvedeno v CEN/TR 14560:2018
ISO 13506: Protokol s podrobnými informacemi o výsledcích doplňkové zkoušky „Předpověď popálenin s použitím přístrojové figuríny“ je na vyžádání u výrobce.
ČSN EN 61482-2 - Ochrana před tepelným účinkem elektrického oblouk - třída 2
(IEC 61482)
 • Tato část IEC 61482 specifikuje zkušební metody měření hodnot odolnosti materiálu a oděvů proti tepelnému účinku oblouku vykonaných pro používání oblečení pracovníků odolného proti teplu a ohni vystavenému účinkům elektrického oblouku. Řízený a vynucený elektrický oblouk ve zkušebním obvodu se používá pro klasifikaci materiálu a oblečení ve dvou definovaných třídách ochrany proti oblouku.
  Ochranné oblečení pro práci, při které se záměrně používá elektrický oblouk, např. svařování, plazmový hořák, nejsou předmětem této normy.
 • Mezinárodní norma, která stanovuje požadavky na ochranné oděvy pro ochranu před tepelným účinkem elektrického oblouku. Norma byla poprvé vydána v roce 2018 a nahradila předchozí normu IEC 61482-2:2008.
 • Cílem normy IEC 61482-2 je zajistit, aby ochranné oděvy poskytovaly dostatečnou ochranu hasičům a dalším osobám, které pracují v blízkosti elektrických zařízení. Norma je založena na principu ochrany proti tepelnému šoku, který vzniká při kontaktu s elektrickým obloukem.

Norma rozděluje ochranné oděvy do čtyř tříd podle jejich odolnosti vůči tepelnému účinku elektrického oblouku:

 • Třída 1: Oděvy této třídy poskytují ochranu před tepelným účinkem elektrického oblouku o délce až 1 sekundy.
 • Třída 2: Oděvy této třídy poskytují ochranu před tepelným účinkem elektrického oblouku o délce až 3 sekundy.
 • Třída 3: Oděvy této třídy poskytují ochranu před tepelným účinkem elektrického oblouku o délce až 5 sekund.
 • Třída 4: Oděvy této třídy poskytují ochranu před tepelným účinkem elektrického oblouku o délce až 10 sekund.

Odolnost vůči účinku elektrického oblouku – zkouška v boxu:

 • Zkušební třída: 2
 • Zkušební proud: 7 kA
 • Doba trvání oblouku: 500 ms
 • Zkušební napětí: 400 V

Údržba a ošetřování

Impregnace vnější tkaniny

 • Vnější materiál je vybaven dodatečnou impregnací SOFIGUARD ® , která zajišťuje ochranu proti vodě, chemikáliím. Při dodržování všech návodů údržby garantuje výrobce tkaniny min. 5 cyklů údržby před případnou reimpregnací.
 • Účinnost impregnace se v reálných podmínkách může lišit od naměřených laboratorních výsledků a ovlivňuje ji několik faktorů.
 • Udržujte oblek čistý!
 • Pro obnovu úpravy doporučujeme dodatečné sušení v bubnové sušičce při teplotě 70°C po dobu 15 minut! Dodatečné sušení provádějte na zapnutém oděvu z vnější strany po každém cyklu údržby (praní +sušení) .
 

Dodatečná reimpregnace po 5-ti cyklech údržby

 • V případě aplikování dodatečné reimpregnace v rámci údržby oděvu profesionální prádelnou nebo pověřenou osobou nepodléhá ochrana proti vodě a chemikáliím garanci výrobce.

Obecná údržba zásahových oděvů

 • Zásahové obleky udržujte zásadně v profesionálních prádelnách nebo zařízeních dodaných profesionálním výrobcem prací a sušící techniky na vlastních útvarech.
 • Důrazně nedoporučujeme praní, sušení a další údržbu v domácích podmínkách v běžných domácích pračkách.
 • Dbejte zásadně na dodržování doporučených symbolů údržby na etiketách a v instrukcích výrobce.
 • V případě použití dodaného zařízení od profesionálního výrobce techniky používejte vždy nastavené programy údržby, podle druhu znečištění obleků. Doporučujeme nastavení různých typů údržby podle úrovně znečištění, např. silně znečištěný, středně znečištěný nebo jemné praní a sušení.
 • V případě údržby v profesionálních prádelnách požadujte nastavení programů na údržbu hasičských oděvů od výrobce profesionální prací techniky.
 • Výrobce neručí za žádná poškození vzniklá špatnou údržbou na vlastním zařízení nebo u profesionální prádelny.
Při znečištění zásahového obleku ropnými produkty, barvami a organickými materiály (bílkoviny, krev, atd.) , dále jen kontaminanty, musí být provedena dekontaminace. Podle míry znečištění a typu kontaminantů se provede údržba podle vnitřních předpisů uživatele obleků, striktně podle instrukcí dodavatele prací techniky

Údržba obleku

 • Max. prací teplota je 60°C se sníženým mechanickým působením.
 • Doporučujeme praní na 40°C se sníženým mechanickým působením, tato teplota je dostatečná i pro silné znečištění.
 • Všechny uzávěry (zdrhovadla, druky, stuhové uzávěry, knoflíky, karabiny) musí být vždy řádně zapnuté, aby nedocházelo k odírání.
 • Před praním a sušením je nutné vyjmout kolenní vycpávky NEOPREN a šle!
 • Hodnota PH prací lázně nesmí být vyšší než 9
 • Nepoužívejte detergenty s bělícími účinky.
 • Náplň pracího bubnu by měla být zaplněna ze 2/3, s vyšším obsahem vody, na nižší počet otáček bubnu.
 • V případě odnímatelné vložky, perte vždy zvlášť vrchní vrstvy a zvlášť podšívky. Vložky, které nejsou znečištěny, vyjměte a perte pouze vrchní vrstvy, zabrání se tak zbytečnému opotřebení vlhkostní a tepelné bariéry.
 • Při praní nepoužívejte žádná změkčovadla!
 
 • Optimální je volné sušení.
 • V případě použití bubnové sušičky je dovoleno sušení při vyšší teplotě. Navrhujeme sušení ve dvou cyklech (po rubu a líci) po dobu cca 2× 45 minut.
 • Dodržujte doporučenou náplň cca 70% náplně bubnu (např. do 13 kg bubnu vložte 10 kg obleku v suchém stavu) .
 • V případě vlhkého oděvu doporučujeme dosušení volným pověšením obleku.
 • Pro obnovu úpravy doporučujeme dodatečné sušení v bubnové sušičce při teplotě 70°C po dobu 15 minut! Dodatečné sušení provádějte na zapnutém oděvu z vnější strany po každém cyklu údržby (praní+sušení) .
 

Žehlení při maximální teplotě žehlicí plochy 110 °C, opatrně při žehlení s parou.

 

Výrobek se nesmí bělit.

 

Výrobek se může chemicky čistit tetrachlorethenem, monofluortrichlormethanem a všemi rozpouštědly uvedenými pod symbolem F. Obvyklé postupy čištění jsou bez omezení.

 

Profesionální čištění za mokra. Jedná se o nejšetrnější způsob údržby při nízké teplotě praní při teplotě 20-40 °C.

 

Čištění suchým sněhem LCO 2 je proces čištění, který používá suchý led, tedy pevný oxid uhličitý, k odstranění nečistot z povrchů. Suchý led je při tlaku 1 atmosféry a teplotě -78,5°C pevná látka, která se při kontaktu s okolním vzduchem sublimuje, tedy mění přímo z pevného stavu na plynný. Při sublimaci suchého ledu se uvolňuje velké množství energie, které způsobuje odtržení nečistot z povrchu.

Čištění suchým sněhem LCO2 má řadu výhod oproti jiným metodám čištění. Je šetrné k životnímu prostředí, protože nevytváří žádné odpadní látky. Je také bezpečné pro použití v blízkosti lidí a zařízení, protože suchý led není toxický ani hořlavý.

Chtěli bychom upozornit na skutečnost, že vnější materiál je stejně jako podobné chemické materiály s podílem paraaramidu náchylný na působení přímého slunečního záření. Vhodným používáním a způsobem údržby lze výrazně eliminovat mechanické a vizuální opotřebení vnějšího materiálu u obleku. Jsme přesvědčeni, že nejchoulostivějším místem při údržbě je doba a především teplota sušení. Dá se říct, že „přesušováním“ obleku dochází k výraznému mechanickému opotřebení a může dojít také k nadměrné srážlivosti.
Doporučujeme vést evidenční list údržby obleku, který je nedílnou součástí informací pro uživatele ke stažení

Dekontaminace

 • Je soubor metod, postupů a prostředků k účinnému odstranění kontaminantů. Je nutná především v případě, že míra kontaminace přesahuje obvyklou úroveň znečištění a není možné bezpečně oblek vyčistit a dezinfikovat.
 • Nedílnou součástí celkové údržby hasičských obleků je jejich dezinfekce. Jedná se o proces, při kterém jsou ničeny choroboplodné zárodky a jejich produkty - toxiny.

Dezinfekce

 • Zásahové obleky infikované biologickým materiálem zásadně ošetřete profesionálním praním aktivovaným koncentráty na bázi peroxidu vodíku a kyseliny peroctové.
 • Nikdy nepoužívejte přípravky na bázi chloru!
 • Doporučené přípravky k dezinfekci jsou vhodné pro bílé i barevné textilie s výjimkou vlny a hedvábí. Jejich použití je v souladu s evropskými mikrobicidními normami EN 1650 a EN 14476.
 • Desinfekční prostředky jsou účinné při teplotě 40°C a prodlouženém pracím cyklu min. 20 minut.
 • Přesné dávkování stanoví Váš odborný dodavatel chemie v závislosti na typu zásahových oděvů.

Životnost oděvu

Délka použití ochranného oděvu není pevně stanovena.
Opotřebení, znehodnocení, popř. ztráta ochranných vlastností může nastat vlivem několika faktorů:

 • Opotřebení při pracovní činnosti
 • Nedodržování postupu údržby dle instrukcí výrobce
 • Nepravidelná údržba včetně servisních oprav
 • Nevhodné podmínky skladování
Postupy pro dosažení maximální záruky životnosti:
 • Oblek vždy vyčistit v souladu s návodem na údržbu výrobce
 • Oděv musí být po každém použití vizuálně zkontrolován - opotřebení, poškození, známky stárnutí (zbarvení, díry, roztržení, odtržené části, roztřepení, kontaminace, poškozený nebo opotřebovaný reflexní materiál)
 • Zajistit odborné posouzení obleku oprávněnou osobou (výrobce, proškolený distributor, nebo proškolená osoba příslušného hasičského útvaru)
 • V případě nutnosti opravy oděvu doporučujeme z bezpečnostního hlediska vždy kontaktovat VÝROBCE nebo autorizovanou opravnu
 • V případě zjištění nadměrného poškození a porušení ochranných vlastností obleku, jejichž oprava není rentabilní, doporučujeme oblek vyřadit z evidence

Souhrn značek použitých materiálů a výrobních technologií firmy DEVA

Je DuPont™ program pro evropské partnery firmy, kteří splňují nejvyšší kvalitu výrobků při použití materiálu Nomex ® . Výrobky, které splňují definované technické parametry, vysoký standard pro zákazníky jsou oprávněni používat uvedené logo a visačku. Tento systém zahrnuje výrobce vlákna, přadláky, tkalce a výrobce obleků.
Je vlákno firmy DuPont™, které v různých variantách použití a míchání zajišťuje vysokou tepelnou odolnost, mechanické parametry a také antistatické vlastnosti. Výhodou je dlouhá životnost, široký sortiment použitých aplikací od pleteniny pro spodní prádlo až po vrchní materiály pro hasičské obleky. Vyznačuje se také poměrně širokým barevným rozsahem, především díky kusovému barvení.
Je speciální zařízení firmy DuPont™, které představuje figurínu v životní velikosti, která je vybavena 122 teplotními senzory. Ty vyhodnocují při přesně stanovených parametrech v souladu s EN ISO 13506 předpokládanou plochu popálenin prvního, druhého a třetího stupně. Použitý tepelný tok je 80 kW/m 2 po dobu minimálně 8 sekund pro hasičské obleky a 4 sekundy pro jednovrstvé oděvy.

Je produktová řada výrobků firmy 3M určená především pro vysokou viditelnost v denních i nočních podmínkách. Výrobky jsou vysoce fluorescentní a retroreflexní, případné se sníženou hořlavosti.

PBI Performance je jedním z nejodolnějších vláken vůči teplu a ohni, jaké jsou k dispozici. Je schopno odolávat teplotám až do 1500 °C po dobu několika minut. Je také odolné vůči běžným chemikáliím, jako jsou kyseliny, zásady a oleje. PBI Performance je také prodyšné vlákno, které umožňuje uživateli volně dýchat a udržuje ho v suchu a pohodlí, i když se hodně potí.

Je prodyšná membrána na bázi PTFE vyrobená firmou W.L. GORE, která zajišťuje především odolnost proti vodě a větru. Je mechanicky i chemicky odolná, se sníženou hořlavostí, splňující vysoký komfort při všech extrémních situacích. Její použití je především v hasičských oblecích a oděvech pro pracovníky v průmyslu.
Voděodolnost a prodyšnost jsou důležité vlastnosti pro ochranné oděvy, protože pomáhají udržet uživatele v suchu a pohodlí. Ochrana před patogeny přenášenými krví a virům a běžnými chemikáliemi je důležitá pro pracovníky v mnoha různých profesích, včetně zdravotnictví, první pomoci, veřejné bezpečnosti a průmyslu. Odolnost proti teplu a plamenům je další důležitou vlastností pro ochranné oděvy, které se používají v nebezpečných pracovních prostředích.

SOFIGUARD ®

Je speciální úprava aplikovaná na vnější tkanině od firmy SOFILETA. Zajišťuje ochranu proti kapalným chemikáliím a vodě při minimálně 5 cyklech praní, bez nutnosti další impregnace. Po tomto intervalu doporučujeme obnovení úpravy formou reimpregnace.

SOFIGUARD ® Performance

Velmi odolná impregnace, která vydrží minimálně 25 pracích cyklů, aniž by bylo nutné ji obnovovat. To znamená, že oděvy s touto impregnací mohou být používány po delší dobu bez ztráty ochranných vlastností.

SOFIDRY ®

Je speciální trvanlivá technologie přenosu a odvodu vlhkosti od podšívky od firmy SOFILETA. Rychlý odvod vlhkosti z obleku zvyšuje komfort a také ochranné vlastnosti oděvu.

Smart Seam Saver ®

Patentovaná ochrana švu reflexní pásky od firmy DEVA. Šicí nit leží v drážce reflexní pásky a tímto je chráněna vůči oděru a opotřebení. Měření bylo provedeno dle ČSN EN ISO 12947-2 metodou Martindale. Výsledkem je 5× větší odolnost vůči oděru oproti standardnímu zpracování, tím se podstatně zvyšuje životnost šicích nití a snižují náklady na opravy.

VFL

Je speciální technologie použitá pro piize ve tkaninách od firmy SOFILETA Zajišťuje především vysoké mechanické odolnosti a vynikající vzhled po mnohonásobné údržbě obleku.

Revoluční systém, který poskytuje novou úroveň prodyšnosti, která překračuje vše, co je dnes k dispozici, lépe udržuje tepelnou ochranu, když se výbava namočí.

Prodyšnost je důležitá, protože pomáhá udržet uživatele v suchu a pohodlí, což je nezbytné pro výkon a bezpečnost. Tepelná ochrana je důležitá pro prevenci hypotermie a dalších zranění způsobených chladem.

IBENA PowerShell je velmi odolná úprava, která vydrží až 40 pracích cyklů, aniž by bylo nutné ji obnovovat. To znamená, že oděvy s touto úpravou mohou být používány po delší dobu bez ztráty ochranných vlastností.

V porovnání se SOFIGUARD ® Performance má IBENA PowerShell vyšší odolnost vůči ohni a teplu, ale nižší odolnost vůči chemikáliím. IBENA PowerShell je také dražší než SOFIGUARD ® Performance.

Střih - Elite 2019 (CZ)

Obleky ve střihu Elite 2019 na CZ trhu: PATRIOT, TIGER PLUS

Výška postavy

170 176 182 188 194
Rozsah výšky postavy (cm) 168-173 174-179 180-185 186-191 192-197

Obvod hrudníku (OH)

88 96 104 112 120 128

Rozmezí obvodu hrudníku (cm)

84-91 92-99 100-107 108-115 116-123 124-131

Obvod pasu (OP)

70 74 78 82 88 94 100 106 112 118 124 130
Rozmezí obvodu pasu (cm) 68-71 72-75 76-79 80-83 84-89 90-95 96-101 102-107 108-113 114-119 120-125 126-131
PopisTechnické informacePodrobnostiVelikostní tabulkaKe stažení