nabíječ - konzervátor autobaterií K-1224-3/UNI

nabíječ - konzervátor autobaterií K-1224-3/UNI
8 900 Kč 7 355 Kč bez DPH
Na dotaz
Kód63373Záruka24 měsíců

Použití pro jedno auto.
Současná mobilní zásahová hasičská technika se stále více vybavuje různými doplňky např: kapesními radiostanicemi, přenosnými osvětlovacími lampami apod, které jsou dobíjeny přímo z vozidla, což klade zvýšené požadavky na stav autobaterie. Vybitý akumulátor výjezdového vozidla může ve svém důsledku zapříčinit obrovské neštěstí. Je proto důležité startovací akumulátory dobíjet a udržovat v nabitém stavu. Každý akumulátor i ten zcela nabitý se zejména s ohledem na stáří dokáže samovolně vybít (tzv. samovybíjecí proud). Proto se používají nabíječe-automaty, které podle stavu akumulátoru je dobíjí a udržují v nabitém stavu. Pokud se toto zařízení používá celoročně, životnost olověných startovacích akumulátorů se prodlouží.

Certifikát č. VTÚPV - 015 / 2010 / CZ ze dne 25.06.2010, ES prohlášení o shodě CE 10

Technický popis:
Typ konzervátoru K-1224-3 je určený k odborné údržbě olověných akumulátorů pro motorová vozidla s palubním napětím 12V nebo 24V. K tomuto typu lze připojit jedno vozidlo k trvalému dobíjení a konzervování.Tento typ je osazen novou univerzální deskou, proto k tomuto zařízení lze připojit 12V akumulátor nebo 24V. Vozidlo je ke konzervátoru připojeno přes zásuvku pro přenosnou lampu. Odbornost údržby spočívá v automatickém nabíjecím režimu, který není časově limitován. Vestavěná řídící elektronika zajišťuje naprosto samočinný režim. Provoz konzervátoru je v ocelové skříňce, upravené pro svislou montáž v prostředí obyčejném. Pro daný výrobek, lhůty prohlídek a revizí se řídí platnými ČSN.

Technické údaje:

 • typ konzervátoru: K -1224 -3 / UNI jednofázový nabíječ s charakteristikou U
 • počet připojených vozidel: 1
 • nabíjecí proud max: 3,0 A
 • konzervační proud min: 0,02 A podle velikosti a stáří akumulátoru
 • indikace desky elektroniky:
  • trvalý svit horní LED červeně-dobíjení
  • trvalý svit zelené barvy pro připojení 12V
  • trvalý svit modré barvy pro připojení 24V
 • jmenovité stejnosměrné napětí:
  • deska nastavená na 14,4V (12V)
  • deska nastavená na 28,8V (24V)
 • konstrukční provedení: nástěnný nabíječ-konzervátor
 • druh provozu: trvalý provoz
 • pracovní podmínky: obyčejné prostředí
 • napájení: 230V/50Hz
 • krytí: IP20
 • jištění: P: tavnou pojistkou T 0,4A
 • vnitřní ochrana proti zkratu i přetížení, tavná pojistka 3,15A
 • rozměry: 160 x 130 x 120 mm
 • vývod k technice:
  kabel H05WF 2 x 1 ve standartní délce 5 m zakončený souosou zástrčkou typu 443 857 014 040

Návod k použití:
Zařízení se zavěsí na 2 ks hmoždinek O 8 mm včetně šroubů na zeď v garáži ve výšce 180 cm nad podlahou (otvory na zadní stěně zařízení). Kabel zakončený souosou zástrčkou se zapojí ve vozidle do zásuvky pro přídavnou lampu. Po zapnutí napájecího napětí (230V) začne blikat červená LED dioda. To znamená, že zařízení je připojeno k napájecímu napětí, připojíme-li vozidlo, červená LED se trvale rozsvítí a spolu s ní se rozsvítí druhá LED zeleně pokud je (palubní napětí 12V), nebo modře pro vozidlo (palubní napětí 24V). Nabíjení resp. konzervace je zahájena hned po tomto identifikačním procesu. Doporučujeme trvalé připojení k vozidlu bez časového omezení. Doporučujeme 1x měsíčně kontrolu hladiny elektrolytu v akumulátoru. Případně dolívat jen destilovanou vodou. Pokud je AKU bezúdržbový toto doporučení neplatí. Jestliže se pohyblivý přívod konzervátoru poškodí, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho servisní organizací nebo podobnou kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo nebezpečí.

PopisTechnické informacePodrobnostiKe stažení