pěnidlo víceúčelové Fomtec ULTRA LT AFFF 3% ICAO (-20°C) - 25 kg

pěnidlo víceúčelové Fomtec ULTRA LT AFFF 3% ICAO (-20°C) - 25 kg
6 897 Kč 5 700 Kč bez DPH
Na dotaz
Kód63648PN19 002 160 Záruka24 měsíců

 Fomtec AFFF 3% ULTRA LT je určen na třídu požárů B uhlovodíkových paliv, olejů, nafty a leteckých paliv. Hasivo lze na požářiště dopravit proudnicí na střední i těžkou pěnu. Hasivo je obzvláště vhodné v případech, kdy je zapotřebí rychlé sražení plamenů. Lze jej použít v kombinaci se všemi hasícími prášky a lze jej použít i s kombinovaným hasícím příslušenstvím určeným pro hašení práškem a pěnou zároveň.

Fomtec AFFF 3% ULTRA LT je vodní film tvořící pěnotvorný koncentrát sestávající se z fluorcarbonu a uhlovodíkových tenzidů smíchaných s různými druhy rozpouštědel, konzervantů a stabilizátorů.

  • Pěna vytváří vodní film, který rychle zamezí přístupu vzduchu a tím srazí šlehající plameny. Hasící pěna potlačuje uvolňování hořlavých par, ochlazuje povrch hořící látky a zabraňuje opětovnému vznícení.
  • Přestože je hasící pěna těžší než uhlovodíková kapalina, nízké povrchové napětí ji udržuje na povrchu a umožňuje účinně pokrýt hořící kapalinu.
  • Fomtec AFFF 3% ULTRA LT je určen pro 3% přimísení se sladkovodní či mořskou vodou. Může být skladován též jako smíšený roztok ve sladkovodní vodě.
  • Hasební účinnost byla ověřena v souladu s EN1568-3, UL 162 (7. edice), ICAO (International Civil Aviatic Organization) LEVEL B, IMO MSC.1 Circ. 1312, MED Wheelmarked. Splňuje též EN1568-1

Dávkování:
Fomtec AFFF 3% ULTRA LT může být jednoduše dávkován pomocí běžného pěnotvorného příslušenství.

Technická data

Vzhled: nažloutlý
Specifická hmotnost při 20°C: 1,06 kg/l (±0,02 kg/l)
Viskozita při 20°C: ≤20 mPas
pH: 7,8 ±0,5
Bod tuhnutí: -25°C
Obsah pevných nerozpustných látek: méně než 0,2%
Průměrné povrchové napětí: <18 g·cm/s2

Skladování/Životnost
Hasivo se vyznačuje dlouhou dobou životnosti - za standardních podmínek skladování min. 10 let. Způsob skladování má vliv na skutečnou životnost hasiva.

  • Doporučené teploty pro uskladnění -25°C až +55°C, ideálně v nerezových či plastových tancích/kontejnerech/kanystrech. V případě zmrznutí je hasivo po rozmražení znovu použitelné. Pro dopravu pěny v rámci jejího skladování je vhodné použít pouze jeden typ kovu u potrubí, armatur, čerpadel, cisteren, a to z důvodu možné elektrochemické koroze.
  • Hasivo bylo testováno a certifikováno dle
  • ICAO, performance Level B
  • EN1568 část 3
  • Hasivo je fyziologicky nezávadné, ekologicky odbouratelné 100% bez použití PFOS
  • Země původu: EU/Švédsko
PopisTechnické informacePodrobnosti