sada vest pro řízení zásahu dle bojového řádu

sada vest pro řízení zásahu dle bojového řádu
Novinka
7 514 Kč 6 210 Kč bez DPH
Na dotaz
Kód66113Záruka24 měsíců
Tato sada je určena pro rozlišení taktické struktury řízení zásahu dle řádu bojových jednotek požární ochrany. Taktická struktura řízení zásahu je systém, který určuje, jak budou bojové jednotky organizovány a řízeny na místě zásahu. Tato struktura je založena na zásadách požárního řádu a je určena k zajištění efektivního a bezpečného zásahu. 
Vesty jsou vyrobeny dle GŘ. Sadu doporučujeme používat všem hasičským jednotkám, které se účastní zásahů. Sada je vhodná jak pro profesionální, tak dobrovolné hasiče. Je tedy cenným pomocníkem každého hasiče, který se účastní zásahů. Sada usnadňuje identifikaci velitelů a jejich zástupců, což zvyšuje bezpečnost a efektivitu zásahu.

Sada se skládá z 9 vest:

  • 1× VELITEL ZÁSAHU
  • 1× VELITEL SEKTORU
  • 1× VELITEL ÚSEKU
  • 1× NÁČELNÍK ŠTÁBU
  • 1× SPOJENÍ
  • 1× TÝL
  • 1× ANALÝZA
  • 1× NASAZENÍ
  • 1× HASIČI - VELITEL

Struktura řízení zásahu a jeho hierarchie

Podle počtu jednotek, dalších složek IZS nebo podle složitosti zásahu velitel zásahu používá následující strukturu řízení:

Řídí zásah sám, zpravidla u malých málo složitých mimořádných událostí, zpravidla počtem do tří zasahujících jednotek (požárních družstev) nebo celkově tři složek IZS.
Vyčleňuje pro svoji potřebu a pod přímé řízení pomocníky, zpravidla se jedná o zásahy s nasazením tří až pěti jednotek, pomocníkem je zejména spojař nebo některý z velitelů jednotek nebo vedoucí složky IZS zabezpečující evidenci sil a prostředků a vyhodnocení průzkumu nebo týl jednotek; zde může být pomocníkem technik strojní nebo chemicko-technické služby. Pomocník může být také přidělen k některé ze spoluzasahující složce IZS pro koordinaci její činnosti s nasazením hasičů.
Zřizuje štáb velitele zásahu jako svůj výkonný orgán, zpravidla se jedná o zásahy s potřebou nasazení více jak pěti jednotek nebo složité zásahy s nutností užší koordinace se složkami IZS, s odborníky nebo majiteli objektu.
Nezávisle od předešlých tří variant řízení může velitel zásahu vzhledem k členitosti místa zásahu nebo taktiky zásahu zřídit sektory a úseky a určit jejich velitele.
PopisPodrobnosti