sorpční had olejový 8×120 cm - 12 ks

sorpční had olejový 8×120 cm - 12 ks
sorpční had olejový 8×120 cm - 12 ks
sorpční had olejový 8×120 cm - 12 ks
2 360 Kč 1 950 Kč bez DPH
Na dotaz
Kód65826PNOSM 8120/12Záruka24 měsíců

Sorpční had má rozměr Ø 8×120 cm. Na povrchu je tvořen odolným pružným úpletem a uvnitř náplní, která umožňuje sorpci uniklé kapaliny. Snadno se tvaruje a dobře přizpůsobuje danému povrchu. Jeho délka umožňuje vytvoření bariéry kolem louže uniklé nebezpečné látky. 

VÝHODY
Snadno se s nimi manipuluje a náklady na jejich likvidaci jsou nízké.

PROVEDENÍ TEXTILNÍHO SORBENTU
Hadi se používají zejména pro rychlé zabránění šíření rozlité kapaliny a prevence rozšíření uniklé kapaliny kolem technologií. Výhodou je rychlé a jednoduché použití a velmi vysoká sorpční kapacita. 

Druh sorpce: olejová
Sorpční kapacita:  81 l 
Rozměry výrobku:  Ø 8×120 cm 
Počet ks v balení 12 ks 
Metoda testování: (BS 7959-1:2004) 
Materiál: polypropylen 
Klasifikace odpadu: 15 02 02; 15 01 01

POUŽITÍ
Olejové hady jsou určeny pro sorpci olejů, tuků, benzínu, nafty, rozpouštědel a jiných kapalin na bázi ropy. Osvědčují se v nouzových situacích, kdy je potřeba rychle nasát a zastavit šíření velkého množství uniklých kapalin. Používají se k ohraničení uniklé kapaliny a zabránění dalšímu rozlévání a šíření znečištění. Jsou vhodné pro dočasné ohraničení kanalizačních vpustí k zabránění vniku nebezpečných kapalin do kanalizace. 

Použití těchto sorbentů vám zajistí:

  • čistotu a pořádek na pracovišti
  • vyšší bezpečnost práce
  • splnění požadavků legislativy na ochranu životního prostředí

BALENÍ (obsah 12 ks)
Sorbenty jsou dodávány v praktickém výdejním boxu, který je chrání, aby nebyly před použitím znečištěny a znehodnoceny. Pomáhá zachovávat sorpční kapacitu (při plošném dlouhodobém zatížení se může sorpční kapacita snížit ztrátou volného objemu). Díky tomuto balení je sorbent připraven k okamžitému použití.

LIKVIDACE POUŽITÝCH SORBENTŮ
Likvidace použitých sorbentů se řídí podle vlastností absorbovaných kapalin, dle interních pokynů pro manipulaci s chemikáliemi a také dle zákonů – důležitými zákony jsou č. 185/2001 Sb. o odpadech nebo zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a směsích. Nebezpečné odpady doporučujeme předat specializované firmě pro likvidaci nebezpečných látek.

Popis