svítilna ruční PELI™ Little Ed™ 3610 LED Z0

svítilna ruční PELI™ Little Ed™ 3610 LED Z0
svítilna ruční PELI™ Little Ed™ 3610 LED Z0
svítilna ruční PELI™ Little Ed™ 3610 LED Z0
svítilna ruční PELI™ Little Ed™ 3610 LED Z0
svítilna ruční PELI™ Little Ed™ 3610 LED Z0
3 376 Kč 2 790 Kč bez DPH
Na dotaz
Kód61523PN3610-060-241Z0Záruka24 měsíců

Svítilnu Peli Little Ed Z0 3610 s Atexem mohou díky své kvalitě a odolnosti používat i hasiči, mnohé aspekty této svítilny jsou uzpůsobené právě pro jejich potřeby, avšak to neznamená, že z této kvality nemohou těžit i ostatní.

Světelný zdrojLED
Napájení4 AA
Doba svitu [hod]7,5 hod
Indikace nabíjeníNe
Indikace stavu akumulátoruNe
Ochrana proti přebitíNe
Dosvit [m]161 m
Stupeň krytí [IP]IPX7
Světelný tok [lumen]126
Svítivost světelného zdroje [kandela]6500 cd
Rozměry [mm]191 mm
Hmotnost [g]300 g
Normy/certifikaceII 1 G EX ia IIC T4 G a, II 1 D Ex ia IIIC T135C Da
Do výbušného prostředíAno
NabíjecíNe
-Užitečné informace

Kandela [cd] je základní jednotkou svítivosti, přičemž svítivost udává prostorovou hustotu světelného toku zdroje v různých směrech. Svítivost se určuje pouze pro bodový zdroj.

Lumen [lm] je hlavní měrnou jednotkou světelného toku, přičemž světelný tok vyjadřuje množství světelné energie, kterou přenese záření nebo zdroj vyzáří za časový úsek s přihlédnutím k citlivosti průměrného lidského oka.

Přibližná účinnost značkových světelných zdrojů:
čirá žárovka s velkou baňkou: cca 13 lm/W
zapouzdřená halogenová žárovka: cca 16 lm/W
úsporná zářivka: cca 55 lm/W
LED: 70-100 lm/W

-Prostředí a normy
Výbušná prostředí (normy ATEX a HAZLOC)

Za jakých podmínek může dojít k výbuchu?
Nebezpečí výbuchu hrozí, pokud je přítomno několik prvků:

 • oxidant: např. kyslík ve ovzduší
 • palivo:
 1. plyn nebo výpary: hydrokarbony, rozpouštědla, laky, ředidla, benzín, alkohol, barvy, parfémy, chemické látky, činitele pro výrobu plastů, atd.
 2. prášek a prach: hořčík, hliník, síra, celulosa, obiloviny, uhlí, piliny, mléko, pryskyřice, cukr, škrob, polystyren, hnojiva, atd.
 • horké plochy nebo zdroj vznícení

Výbuchový trojúhelník

Například při plnění sila obilím je koncentrace prachu velmi vysoká. V takovémto případě se prostředí stává extrémně nebezpečné: nárůst teploty, nebo i pouhá jiskra může způsobit explozi.

Pokud je v prostředí zjištěno nebezpečí výbuchu (plyn nebo prach), z důvodů požadavků na bezpečnost musí být použito vybavení, které je pro takovéto prostředí speciálně konstruováno a nestane se potencionálním zdrojem vznícení. Takovéto vybavení je opatřeno různými typy ochrany, která snižuje nebezpečí výbuchu.

Norma ATEX
Předpis ATEX je evropská směrnice, která vyžaduje od všech hlavních organizací plné pochopení nebezpečí, které související s určitými výbušnými prostředími. Aby to bylo možné dodržet, musí se v dané firmě provést vyhodnocení rizik spojených s nebezpečím výbuchu a stanovit místa s možným výskytem výbušného prostředí, poté zavést opatření vylučující explozi.

Jak vybrat vybavení, které je upravené pro prostředí s nebezpečím výbuchu?
Prostředí ATEX se dělí na tři zóny:

 • zóna 0, 1 nebo 2 pro plyny
 • zóna 20, 21 nebo 22 pro prach

Rozlišujeme dvě hlavní skupiny:

 • skupina I: důlní prostředí (větší omezení)
 • skupina II: veškerá povrchová odvětví průmyslu

U skupiny II (veškerá povrchová odvětví průmyslu) je pro každou zónu ATEX speciálně upravená kategorie produktů.

Rozdělení zón Požadavky na vybavéní dle členění ATEX
(pro skupinu II, povrchové odvětví průmyslu)

Zóna 0 (plyn)
Zóna 20 (prach)
TRVALÉ NEBEZPEČÍ

Kategorie 1:
VELMI VYSOKÝ STUPEŇ OCHRANY
Výbušná směs je přítomná trvale, nebo po dlouhou dobu
Zóna 1 (plyn)
Zóna 21 (prach)
ČASTÉ NEBEZPEČÍ
Kategorie 2:
VYSOKÝ STUPEŇ OCHRANY
Výbušná směs se může fotmovat v běžných pracovních podmínkách
Zóna 2 (plyn)
Zóna 22 (prach)
OBČASNÉ NEBEZPEČÍ
Kategorie 3:
NORMÁLNÍ STUPEŇ OCHRANY
Náhodný vznik výbušné směsi a pouze krátkodobá přítomnost

Jaké jsou hlavní vlastnosti certifikovaných svítilen?
Produkty rozdělené do jednotlivých skupin mají různé systémy ochrany proti výbuchu. Tyto systémy jsou konstruovány pro jednotlivé zóny, do kterých jsou svítilny určeny. Například: zóny 1/21, zóny 2/22.

Čím přísnější a omezovací systém ochrany (zóna 1/21, zóna 0/20) pro svítilny, tím menší světelný výkon bude svítilna mít. Povolené napětí a voltáž jsou nižší proto, aby bylo zaručeno, že na zařízení nevznikne zkrat, jiskra, nebo se nezahřeje na nebezpečně vysoku teplotu.

Jak se dělí plyny?
Norma ATEX také rozděluje výbušné plyny, proti kterým se může pracovník chránit vybavením s upravenou ochranou.

U prvků skupiny II nebezpečí plynů vzrůstá od podskupiny IIA (nejméně nebezpečné) k podskupině IIC (nejnebezpečnější).

Některé plyny jmenovitě:

 • skupina I: metan
 • skupina IIA: propan
 • skupina IIB: etylen
 • skupina IIC: vodík/acetylen

Teplotní třídy u plynů a prachu
Vnější povrch svítilny pro použití ve výbušném prostředí nesmí vykazovat takovou teplotu, která by
mohla způsobit vznícení. Různé látky se mohou vznítit při různých teplotách. Čím nižší teplota vznícení,
tím nebezpečnější látka. Proto je každá část vybavení používaná ve výbušném prostředí klasifikována dle
produkované maximální teploty povrchu.

Rozlišujeme šest teplotních stupňů, od T1 do T6.

Teplotní třída Teplota bodu vznícení
T1 >450 °C
T2 <300 °C
T3 <200 °C
T4 <135 °C
T5 <100 °C
T6 <85 °C

Veškeré vybavení pro použití v zónách výbušného prostředí mají na sobě označení. Toto označení obsahuje
veškeré informace potřebné ke stanovení zón, ve kterých smí být výrobek používán.

Příklad označení: II 2GD EEx de IIC T6 T47°C IP67

 • II: Skupina zařízení
 • 2: Zóna
 • GD: Úroveň ochrany zařízení pro plyny, páry a prachy
 • EEx: Ochrana zařízení odpovídá evropským normám
 • de: Zařízení je s pevným uzávěrem a současně konstruováno v zajištěném provedení
 • IIC: Skupina plynů a par
 • T6: Teplotní třída [zařízení je možno použít ve všech teplotních třídách (T1–T6)]
 • T47°C: Maximální povrchová teplota zařízení pro prostředí s výskytem prachů
 • IP67: Stupeň ochrany krytím

Normy HAZLOC
Normy HAZLOC jsou platné pro severní Ameriku. Jsou zaměřeny na kontrolu nebezpečí související s výbuchem v určitém prostředí. Skládá se ze dvou částí:

 • zkoušky a vyhodnocení používaných produktů
 • kontroly ve výrobě

Jak vybrat vybavení, které je upravené pro prostředí s nebezpečím výbuchu?
Nebezpečná prostředí jsou rozdělena třemi způsoby dle norem HAZLOC:

 • podle druhu
 • podle podmínek
 • podle povahy nebezpečné látky nebo materiálu

Typy prostředí
Nebezpečná prostředí se rozdělují do těchto tří skupin:
Třída I: určuje prostor, který se stává nebezpečný díky možné přítomnosti určitých plynů nebo výparů v dostatečném množství pro potencionální vznícení, nebo výbuch. (Příklady: ropné rafinérie, distribuce plynu, sprejové lakovny, atd.)
Třída II: určuje prostor, který se stává nebezpečný díky přítomnosti hořlavého zvířeného prachu. (Příklady: obilná sila, výrobny plastů, hliníku, farmaceutik a ohňostrojů, atd.)
Třída III: určuje prostor, ve kterém se mohou rozptýlená vlákna a částice hromadit kolem strojů nebo na osvětlovacím zařízení a vznítit se teplem, jiskrou nebo horkým kovem. (Příklady: textilní továrny, provozy na úpravu lnu, truhlárny, atd.)

Vnější podmínky
Rozlišujeme dva typy podmínek:

 • Divize 1 (běžné podmínky): nebezpečí se vyskytuje během pravidelných výrobních operací, nebo v průběhu probíhajících oprav, či údržby.
 • Divize 2 (vyjímečné podmínky): nebezpečná látka je přítomna pouze v případě náhodné poruchy, či nesprávného chodu zařízení.

Povaha nebezpečné látky nebo materiálu
Plyny a výpary v nebezpečném prostředí třídy I. se dále dělí na skupiny A, B, C a D (tyto látky jsou rozděleny do skupin podle jejich teploty vznícení, tlaku, při kterém dojde k výbuchu a dalších výbušných vlastností).

Nebezpečné látky v nebezpečném prostředí třídy II. jsou rozděleny do tří skupin: E, F a G (tyto látky jsou rozděleny podle jejich teploty vznícení a vodivosti). Vodivost se týká zejména kovového prachu.

Souhrn nebezpečného prostředí tříd I, II a III.

Třídy Skupiny Divize
1. 2.
I) plyny, výpary, kapaliny A: Acetylen
B: Vodík, atd.
C: Éter, atd.
D: Hydrokarbony, pohonné látky, rozpouštědla, atd.
Výbušné a vždy nebezpečné Běžně se nevyskytují v množství dostačujícím k explozi (ale situace se může náhodně změnit)
II) Prach E: Kovový prach (vodivý a výbušný)
F: Karbonový prach (některé druhy jsou vodivé a všechny výbušné)
G: Mouka, obilí, hořlavý plastický nebo chemický prach (výbušnina)
Množství prachu je dostačující, aby hořelo, nebo je prach vodivý za normálních podmínek. Běžně se nevyskytují v množství dostačujícím k explozi (ale situace se může náhodně změnit)
III) Zvýřená vlákna a částice Textílie, dřevěný odpad, atd. Manipulace, nebo použití při výrobě Skladování, nebo manipulace ve skladových prostorách (ne ve výrobě)

Co znamená označení?
Veškeré vybavení pro použití v zónách výbušného prostředí mají na sobě označení. Toto označení obsahuje
veškeré informace potřebné ke stanovení zón, ve kterých smí být výrobek používán.

Příklad označení:

 • označení: SIGNALIZAČNÍ SVĚTLO PRO POUŽITÍ V HAZ. LOC.
 • DETAILNÍ OZNAČENÍ: TŘÍDA I, DIV. 2 SKUPINY C, D, TŘÍDA II, DIV. 2 SKUPINA G

Třída I: plynné prostředí:

 • Třída I = plyn
 • Třída II = prach
 • Třída III = vlákna

Div 2 = typ podmínek:

 • Div 1: vyskytuje se za běžných podmínek
 • Div 2: vyskytuje se ve výjimečných podmínkách
  SKUPINY C & D: shodné se třídami plynů, které pokrývá daný výrobek

Třída II: prašné prostředí:
Div 2: vyskytuje se ve výjimečných podmínkách
SKUPINY G: shodné s třídami prachu, které pokrývá daný výrobek

Evropské rozdělení Americké rozdělení
Plyny, výpary a kapaliny Zóna 0
Zóna 1
Třída I, Div. 1
Zóna 2 Třída I, Div. 2
Prach Zóna 20
Zóna 21
Třída II, Div. 1
Zóna 22 Třída II, Div. 2
Ochrana proti vniknutí pevných částic a kapalin
Jak číst ukazatel ochrany?
Příklad: IP 67
První číslice udává ochranu proti pevným částicím. Druhá zase ochranu proti kapalinám.
Označení IP 67 tedy znamená, že svítilna má úplnou ochranu proti vniknutí prachu a je odolná vůči ponoření do kapaliny.
Poznámka: Pokud není určitý parametr měřen, nahradí se označení znakem "X" (např. IP X6 označuje, že výrobek nebyl testován na pevné částice).
stupeň ochrana před nebezpečným dotykem ochrana před vniknutím cizích předmětů
IP 0x bez ochrany bez ochrany
IP 1x dlaní velkých
IP 2x prstem malých
IP 3x nástrojem (>2,5 mm) drobných
IP 4x nástrojem, drátem (>1 mm) velmi drobných
IP 5x jakoukoliv pomůckou prachu částečně
IP 6x jakoukoliv pomůckou prachu úplně
stupeň ochrana před vniknutím vody
IP x0 Bez ochrany
IP x1 Chráněno proti kapající vodě 1+0,5 mm za minutu. Jednotka je umístěna ve své pracovní poloze a otáčí se kolem vertikální osy. Doba zkoušky 10 minut.
IP x2 Chráněno proti kapající vodě 3+0,5 mm za minutu, Jednotka je testována ve 4 pozicích, nakloněných o 15° od normální provozní polohy. Doba zkoušky 2,5 minuty na polohu.
IP x3 Chráněno proti vodní tříšti. Voda stříká na přístroj v úhlu 60° vertikálně, v množství 10 litrů za minutu a při tlaku 80-100 kN/m2 po dobu nejméně 5 minut.
IP x4 Chráněno proti stříkající vodě. Stejné jako u IP x3, jen s rozdílem, že voda stříká ve všech úhlech.
IP x5 Chráněno proti tryskající vodě. Voda míří 6,3 mm tryskou ve všech úhlech při průtoku 12,5 litrů za minutu při tlaku 30 kN/m2 po dobu nejméně 3 minuty ze vzdálenosti 3 metry.
IP x6 Chráněno proti vlnobití. Voda míří 12,5 mm tryskou ve všech úhlech při průtoku 100 litrů za minutu při tlaku 100 kN/m2 po dobu nejméně 3 minuty ze vzdálenosti 3 metry.
IP x7 Chráněno proti ponoření do vody. Ponoření na 30 minut do hloubky 1 metr.
IP x8 Chráněno proti potopení do vody. Zařízení je schopné nepřetržitého potopení do vody za podmínek, které určí výrobce zařízení.
IP x9 Chráněno proti tlakové vodě (WAP)
PopisPodrobnosti